Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

17-03/23


Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.

 

Na een welkomstwoord van Euregio-Voorzitter Hubert Bruls en inleiding door Euregio-secretaris Sjaak Kamps gingen de deelnemers in drie groepen uiteen. De drie groepen disussieerden vervolgens met elkaar over de thema’s mobiliteit en infrastructuur, duurzaam bouwen, digitale veiligheid en Euregioprofielscholen. De groepsgesprekken leverden veel concrete ideeën op voor euregionale projecten voor deze thema’s.

 

Het tweede deel van het programma stond in het teken van KleineProjectenFonds (KPF). Dit nieuwe subsidieprogramma in het kader van Interreg VI A Deutschland-Nederland lichtte projectcoördinator Svenja Arntz toe. Binnen het KPF kunnen kleinere eendaagse sociaal-culturele activiteiten met een vast bedrag van 750 euro worden ondersteund. Voor iets grotere langer lopende projecten is een subsidie van max. 50% en max 25.000 euro mogelijk. De belangrijkste vereenvoudiging ten opzichte van de vorige subsidieperiode is dat de projecten na afloop niet langer facturen en betaalbewijzen hoeven in te dienen. Een bericht over de georganiseerde activiteit volstaat.

 

Tijdens de netwerkborrel werden de gesprekken over deze thema’s geanimeerd voortgezet en werden ook al eerste nieuwe contacten en projectideeën besproken. Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst.


Gerelateerd/Ander nieuws

08-04/24

Openbare aanbestedingsprocedure gestart

Tussentijdse evaluatie & stakeholderconsultatie

02-04/24

Europaparlementariër Jens Geier bezoekt de Euregio Rijn-Waal

Europarlementariër Jens Geier bracht op 25 maart 2024 een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal. Hier sprak de heer Geier met Andreas Kochs, secretaris en Heidi de Ruiter, plv. secretaris van de Euregio Rijn-Waal.

28-03/24

Kreis Kleve intensiveert samenwerking met Euregio Rijn-Waal

Landrat Christoph Gerwers sprak met Euregio-secretaris Andreas Kochs en diens plaatsvervanger Heidi de Ruiter over de medische zorg in de grensregio.