Europese grensregio´s overleggen over “mobiel grenzeloos werken”

13-03/23


Op 9 en 10 maart 2023 vond in het Euregio-Forum van de Euregio Rijn-Waal in Kleve een tweedaagse conferentie plaats met het thema “Mobiel grenzeloos werken – nieuwe perspectieven voor de grensregio´s na de coronapandemie”.

 

De workshop werd gezamenlijk georganiseerd door het Duitse Bondsministerie van Binnenlandse Zaken ( BMI -Bundesministerium des Inneren und für Heimat),de Werkgemeenschap van Europese Grensregio´s (AEBR - Association of European Border Regions), de Duitse groep binnen de AEBR en de Euregio Rijn-Waal.

 

In totaal namen gedurende deze twee dagen ca. 30 vertegenwoordigers uit diverse Europese grensregio’s deel, waaronder regio´s uit o.a. Albanië, België,  Duitsland,  Frankrijk, Griekenland,  Nederland, Noorwegen, Portugal en Zwitserland

 

Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal heette alle deelnemers van harte welkom in het Euregio-Forum en sprak zijn dank en waardering uit voor het feit, dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken het onderwerp grensoverschrijdende samenwerking tot een beleidsspeerpunt heeft gemaakt: “Overal in Duitsland en Europa streven grensregio´s naar een 360° arbeidsmarkt. De grensbarrières, die nog geslecht moeten worden, zijn veelal bureaucratische uitdagingen. Als het ons als grensregio´s, samen met de AEBR lukt om deze in Berlijn, bij de andere nationale regeringen en in Brussel voor het voetlicht te brengen, dan is het hopelijk zo, dat een grensoverstijgende arbeidsmarkt in en niet al te verre toekomst vanzelfsprekend zal zijn. Onze economieën hebben een open arbeidsmarktnodig, landsgrenzen mogen hier niet langer een barrière vormen”. 

 

Ook Martin Guillermo Ramirez, voorzitter van de AEBR sprak in zijn welkomstwoord de hoop uit, dat de voorbeelden, die tijdens de conferentie aan bod komen, ook voor andere grensregio´s in Europe een bron van inspiratie zijn. Het is volgens hem daarnaast van groot belang dat nationale overheden oog hebben voor de wensen en uitdagingen van de grensregio´s. Daarom was het voor hem ook bijzonder belangrijk om de conferentie niet in Berlijn, maar in een grensregio te laten plaatsvinden, want Berlijn is voor de grensregio´s net zo ver weg als de grensregio´s dat voor Berlijn zijn.

 

De heer Ralf Göbel, werkzaam bij het BMI haakte hier in zijn welkomstwoord op in en gaaf aan, dat het voor Berlijn juist tijdens de coronapandemie bijzonder duidelijk was geworden, dat dergelijke gebeurtenissen de inwoners, overheden en bedrijven voor nog meer uitdagingen plaatsen als dat sowieso al het geval is. De grens die men in het dagelijks leven eigenlijk niet meer waarneemt, kwam weer terug en hinderde werknemers, studenten en ondernemers in het uitoefenen van hun werk, studie of bedrijf. Om er voor te zorgen, dat in de toekomst rekening gehouden kan worden met  de bijzondere situatie in de grensregio´s heeft de Duitse regering in het regeringsakkoord diverse maatregelen geformuleerd, die hier aan moeten bijdragen. Zo wil Duitsland grensscouts, regionale raden en experimenteermogelijkheden. De precieze vormgeving wil het BMI de komende tijd graag samen met de Euregio´s langs de Duitse grens uitwerken, zodat deze instrumenten zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden.

 

De eerste dag stond daarom dan ook in het teken van de thema´s ´thuis werken in grensregio´s´ en ´de uitwerkingen en lessen van de pandemie op grensoverschrijdende arbeidsmarkten´. Deze dag werd afgeloten met een paneldiscussie met enkele leden van de Duitse bondsdag over de voorgenomen plannen van de Bondsregering om de samenwerking met de grensregio´s te versterken. De tweede dag begon met een paneldiscussie over de beschikbaarheid en uitwisseling van statistische data en andere technische uitdagingen. De conferentie werd afgesloten met een inventarisatie van de politieke taken, die binnenkort door de Euregio´s langs de Duitse grenzen worden afgestemd en gezamenlijk worden opgepakt. Deze taken hebben vooral betrekking op de verdere coördinatie op het gebied van thuiswerken en de ontwikkeling van nieuwe netwerken tussen de Duitse grensregio's.

 

Foto: Ralf Göbel, van het Bundesinnenministerium spreekt de deelnemers van de conferentie in het Euregio-Forum toe. 


Gerelateerd/Ander nieuws

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.

14-05/24

Christophorus Grundschule Kranenburg nu Euregio-profielschool

De Duitse basisschool Christophorus Grundschule in Kranenburg is door de Euregioprofielschoolcertificeringscommissie benoemd tot Euregioprofielschool met als specialisatie Nederlands.

14-05/24

Start grensoverstijgend subsidieproject mkb KPF INDUSTR_I4.0

Digitale boost voor bedrijven in de maakindustrie: subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten