Resolutie CvdR over grensoverschrijdende samenwerking

14-07/21


In een poging om de grensoverschrijdende samenwerking weer bovenaan de beleidsagenda van de EU te krijgen, heeft het Comité van de Regio's (CvdR) op 1 juli een resolutie aangenomen.

 

In de resolutie wordt de Europese Commissie opgeroepen om met een voorstel te komen om grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdend leven in stand te houden in geval van toekomstige crises.

 

De resolutie bevat meerdere voorstellen om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en roept de Europese Commissie op om gevolg te geven aan reeds bestaande wetgeving en verdragen, waarvan de uitvoering vaak nog voor verbetering vatbaar is.

 

De COVID-19-pandemie was een van de grootste tegenslagen voor de grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen decennia, en had ernstige gevolgen voor de economie en de mobiliteit van veel regio's en voor de toegang van burgers tot nooddiensten. Zelfs vóór het uitbreken van de pandemie kampten veel grensregio's al met een groot aantal unieke regionale hindernissen.

 

In de resolutie, die door alle fracties van het CvdR wordt gesteund en zal dienen als bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa, roept het CvdR de Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor de instandhouding van grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdend leven over land en over zee in geval van een nieuwe crisis in de hele EU of op regionaal niveau.

 

Verder dringt het CvdR er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan om de rol van de Euroregio’s als essentieel instrument voor de Europese integratie en cohesie te erkennen: deze regio’s smeden een Euregionale identiteit, stellen gezamenlijke strategieën vast, proberen de kosten die voortvloeien uit de grensoverschrijdende context weg te werken en staan garant voor lokale samenwerking. Daarom zou de rol van de Euregio’s in de grensoverschrijdende samenwerking bevorderd moeten worden en zouden zij meer financiële steun moeten krijgen, aldus de resolutie.

 

Ook wordt de EC in de resolutie opgeroepen maatregelen voor te stellen waardoor personeel en voertuigen van hulpdiensten te allen tijde vrij de grenzen kunnen passeren. Verder wordt in de resolutie gewezen op de noodzaak om grensoverschrijdende overheidsdiensten te verbeteren en te versterken, en wordt benadrukt dat grensoverschrijdende structuren, zoals de Europese groeperingen voor territoriale cohesie (EGTS), een prominentere rol moeten krijgen bij het beheer van grensoverschrijdende gebieden, aangezien zij zich in een unieke positie bevinden om dit te doen.

 

Het CvdR wijst er ook op dat de EU al over veel wetgeving en verdragen beschikt die het leven van de burgers aanzienlijk kunnen verbeteren en belemmeringen in grensregio's kunnen wegnemen. Er zijn echter nog veel problemen met de tenuitvoerlegging ervan. In de resolutie wordt er dan ook bij de Europese Commissie op aangedrongen om de tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving te evalueren en de follow-upcapaciteit te versterken, zodat alle EU-wetgeving op alle niveaus naar behoren ten uitvoer wordt gelegd.

 

Klik hier voor de volledige tekst.


Gerelateerd/Ander nieuws

08-04/24

Openbare aanbestedingsprocedure gestart

Tussentijdse evaluatie & stakeholderconsultatie

02-04/24

Europaparlementariër Jens Geier bezoekt de Euregio Rijn-Waal

Europarlementariër Jens Geier bracht op 25 maart 2024 een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal. Hier sprak de heer Geier met Andreas Kochs, secretaris en Heidi de Ruiter, plv. secretaris van de Euregio Rijn-Waal.

28-03/24

Kreis Kleve intensiveert samenwerking met Euregio Rijn-Waal

Landrat Christoph Gerwers sprak met Euregio-secretaris Andreas Kochs en diens plaatsvervanger Heidi de Ruiter over de medische zorg in de grensregio.