Bestuur Euregio keurt vijf nieuwe projecten goed

17-08/20


Het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft deze zomer vijf People to People projecten goedgekeurd.

 

Veilig door de Corona-crisis

De aanhoudende coronacrisis is een bijzonder grote uitdaging voor de veiligheidsdiensten langs de Duits-Nederlandse grens. Brandweer, rampenbestrijding, gezondheidsorganisaties en politie moeten juist in deze situatie gecoördineerd en betrouwbaar met elkaar samenwerken. Wat onder gewone omstandigheden goed heeft gefunctioneerd wordt tijdens de coronacrisis extra op de proef gesteld. De burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat vooral tijdens deze coronacrisis de veiligheid door de veiligheidsregio`s in Limburg en Gelderland en de Duitse partners in de Kreis Kleve en Viersen gewaarborgd blijft. STUDIO 47 uit Duisburg en mind4share uit Arcen hebben daarom het initatief genomen voor een televisieserie met het thema „Veilig door de Corona-crisis“. De televisieserie bestaat uit vier afleveringen die in het Duits-Nederlandse grensgebied van de Euregio Rijnn-Waal en de euregio rijn-maas-noord worden opgenomen. In iedere aflevering wordt een specifiek onderdeel van de samenwerking van de veiligheidsregio`s met de Duitse veiligheidspartners in de Kreis Kleve en Viersen uitgelicht en in beeld gebracht. Het dagelijkse werk staat centraal maar ook uitzonderlijke situaties of gevaren komen aan bod. Bovendien wordt er via interviews met mensen uit het veld besproken welke ongekende uitdagingen de coronacrisis met zich mee brengt binnen de grensoverschrijdende samenwerking.

 

Waar is de grens?

Dit project wil de successen van de grensoverschrijdende samenwerking met een directe invloed op het dagelijks leven van de bevolking in de grensstreek, evenals de obstakels die nog steeds bestaan met behulp van fotografische kunstwerken visualiseren, en de verhalen en achtergronden daarvan toegankelijk maken voor een breed publiek. Het project "Wo ist die Grenze? / Waar is de grens?" richt zich op de historische en actuele situatie van de grensregio. Voor het project worden Duitse en Nederlandse kunstfotografen gevraagd om het  thema "Samenleven en werken in de grensstreek" in het verleden en het heden” fotografisch en kunstzinnig te verbeelden. Vervolgens zullen de werken in  musea, overheden, grensoverschrijdende instellingen en andere voor het publiek toegankelijke gebouwen in de grensregio en daarbuiten tentoongesteld worden. De reizende tentoonstelling wordt gelanceerd op de Grenslandconferentie op 2 december 2020 in Duisburg (verwachte planning). Het project is een initiatief door de Provincie Limburg gevestigd in Maastricht, de Provincie Gelderland gevestigd in Arnhem, de Provincie Overijssel gevestigd in Zwolle, het LVR-Niederrheinmuseum uit Wesel en het LWL-Industriemuseum uit Bocholt.

 

Buurtknop voor ouderen

Alleen al in Duitsland wonen meer dan vijf miljoen 65-plussers zelfstandig, veelal zonder toegang tot internet. In Nederland betreft dit aantal ongeveer 5% van de totale bevolking, wat neerkomt op 1,6 miljoen inwoners. Uit alle beschikbare statistieken blijkt dat deze leeftijdscategorie in Duitsland en Nederland aanzienlijk zal groeien, waarbij in de toekomst zorg- en verplegend personeel slechts in beperkte mate beschikbaar is. Technische ondersteuning van familie en buren is daarom welkom en houdt ook rekening met de groeiende behoefte aan diverse vormen van ondersteuning. In Duitsland en ook in Nederland hebben sommige ouderen een zogenaamde huis-noodknop, die moet helpen bij vermeende noodsituaties. In de veel meer voorkomende gevallen is er behoefte aan typische ondersteuning (niet gedekt door de noodknop), zoals dagelijkse ondersteuning bij het doen van boodschappen, bij doktersafspraken, bij winkelen etc. Vooral in situaties als de corona pandemie is er bij deze mensen een grote behoefte aan ondersteuning. De projectpartners ISIS GmbH uit Wesel en TENEO BV uit Winterswijk willen in deze behoefte aan ondersteuning voorzien door middel van pilotprojecten met een zogenaamde 'buurtknop'. Deze proefprojecten zullen worden uitgevoerd in de regio Nederrijn en in het Euregiogebied met partners uit het bedrijfsleven alsmede niet-commerciële organisaties (gemeenten, kerken, verenigingen etc.) en zijn bedoeld om zowel de technische haalbaarheid alsmede (indien nodig apart) de acceptatie door gebruikers te onderzoeken en de eenvoud van het gebruik te testen. Het doel op lange termijn is om het project uit te breiden naar het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal.

 

Postoperatieve pijnbestrijding

Patiënten die een operatie aan de knie hebben ondergaan, bijvoorbeeld voor een knieprothese, ondervinden bijna altijd langdurige en hevige pijn aan dit gewricht. Pijnbestrijding is dan ook absoluut noodzakelijk voor een goed herstel. Nu zijn er tal van pijnbestrijdingsmiddelen voorhanden variërend van orale medicatie tot injecties. Beide kennen echter de nodige nadelen. Orale medicatie werkt niet lokaal en injecties zijn vervelend en omslachtig. De partners BioMed Elements BV (lead partner) en BizMed Solutions BV uit Nijmegen en OxProtect GmbH uit Münster onderzoeken of het technisch en commercieel haalbaar is om een eenmalige pijnbestrijding toe te dienen die lokaal (rondom de knie) en langdurig werkt. Doel is om uiteindelijk te komen tot een Proof-of-Concept van een biopolymeergel die tijdens de operatie om het kniegewricht wordt ingebracht en gedurende langere tijd gedoseerd pijnmedicatie afgeeft. Het grote voordeel is dat hierdoor slechts eenmalig pijnmedicatie wordt toegediend en door de gecontroleerde afgifte zorgdraagt voor continue pijnbestrijding op de plaats waar de pijn daadwerkelijk optreedt.

 

Veilig omgaan met chromaten

Doel van de projectpartners Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) uit Duisburg, Stichting Innova.TION uit Nieuwegein en Technoplating BV uit Nijkerk is om de haalbaarheid te testen en kennis over te dragen over een innovatief proces van het continue monitoren van chemische concentraties in de werkomgeving en in de afvoerlucht van industriële oppervlaktetechnologiebedrijven. De methode moet een betrouwbare detectie van aerosolen in de afvoerlucht van de procesinstallaties mogelijk maken, met name door kwantitatieve bepaling van de massaconcentratie van voor de gezondheid gevaarlijke chemicaliën, b.v. chromaathoudende aerosolen. De methode kan in principe worden gebruikt voor de detectie van een groot aantal aerosolen. De processystemen moeten eerst worden voorzien van veilige online monitoring om ervoor te zorgen dat de voorgeschreven emissiegrenswaarden en de grenswaarden voor blootstelling van werknemers worden nageleefd. Dankzij deze samenwerking kunnen de  partners hun complementaire technologische vaardigheden op het gebied van duurzaamheid en inzetten en voldoen de gezamenlijke innovaties aan de wettelijke eisen.

 

De Euregio Rijn-Waal ondersteunt deze projecten in het kader van „People to People“ met middelen ter hoogte van max. € 25.000,00 uit het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland. Meer informatie vindt u hier en in onze nieuwe brochure.


Gerelateerd/Ander nieuws

13-06/24

Leuke schoolactiviteit

Eind mei werd in het kader van het project “EMOJI Olympics” een sportdag georganiseerd op het sportveld van FC Berg in ’s-Heerenberg, waaraan ongeveer 180 leerlingen deelnamen.

11-06/24

Euregioleden enthousiast over cursus

Op 6 en 7 juni vond in het Nierswalder Landhaus in het kader van Euregio-Wegwijzer een leerrijke cursus plaats.

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.