INTERREG-stuurgroep keurt nieuwe projecten goed

06-04/20


De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft dit voorjaar 2 nieuwe projecten goedgekeurd. Met deze projecten wordt in totaal zo’n € 800.000 in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd.

 

Door de Corona-maatregelen in Nederland en Duitsland kon de stuurgroep niet fysiek bijeenkomen, maar is er in een schriftelijke afstemmingsronde over de projecten besloten. De twee projecten die zijn goedgekeurd tonen juist in deze situatie hun meerwaarde aan.

 

Zorg: korter, sneller, beter

In het project “Zorg: korter, sneller, beter” werken de Euregio Rijn-Waal en de leden van het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg samen om de zorg in de grensregio te verbeteren. Bij het Euregionaal Forum zijn ruim 50 ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenorganisaties in de Euregio Rijn-Waal aangesloten.

 

De actuele Coronacrisis toont heel duidelijk de waarde en de noodzaak van het gezondheidsnetwerk voor deze grensregio aan. Zo heeft het Radboudumc in Nijmegen contact gelegd met de ziekenhuizen in Kleve, Emmerich en Moers over de vraag of deze ziekenhuizen in geval van nood ic-patiënten, die niet met het coronavirus besmet zijn, over willen nemen. De firma Medipee uit Moers heeft daarnaast alle leden van het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg gratis zelfgeproduceerde medische gelaatsbedekkende vizieren aangeboden.

 

Deze ervaringen nemen de projectpartners mee in de verdere uitvoering van het project “Zorg: korter, sneller, beter”. De gezondheidszorg in de grensregio biedt nog volop verbetermogelijkheden. Wacht- en behandeltijden moeten korten, behandelingen sneller en beter en de aanpak kostenefficiënter. Met name de deelthema’s innovatie en technologie, preventie, patiënten mobiliteit, opleiding (tekort aan beroepskrachten), arbeidsmarkt en zorgaanbod bieden een toegevoegde waarde voor verdere ontwikkeling op euregionaal niveau. Door Duitse en Nederlandse zorginstellingen en MKB op het gebied van technologie en innovatie samen te brengen kan de gezondheidszorg efficiënter werken en betaalbaar blijven. De zorginstellingen komen met een vraag of probleem en daar wordt een passend MKB bedrijf gezocht. Ook omgekeerd kunnen bedrijven met hun innovatie bij het zorgproject terecht en er wordt vervolgens gekeken of er een praktische toepassing voor gevonden worden. Ook worden zorginstellingen die voor dezelfde uitdagingen staan als kortere wacht- en behandeltijden met elkaar in contact gebracht, zodat zij samen aan een oplossing kunnen werken. Het project wil de komende twee jaar graag 50 van dergelijke matches tot stand brengen.

 

Volunteers 2.0.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de levensvreugde van veel mensen, niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf en hun omgeving. Dat laten ook de vele mooie initiatieven zien die nu in de coronaperiode ontplooid worden. Als vrijwilligers hun krachten bundelen met de lokale overheden en elkaar leren kennen en met elkaar netwerken, dragen ze bij aan de toekomstbestendigheid van hun eigen regio.

 

Daarom hebben de Hochschule Rhein-Waal, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn, Overbetuwe, Horst aan de Maas, Stadt Duisburg, Stadt Moers, Stadt Kalkar, Gemeinde Weeze, Gemeinde Uedem en de Stadt Geldern de handen in een geslagen om met behulp van het project Volunteers 2.0 het vrijwilligerswerk te versterken voor de langere termijn. Hierbij wordt ingespeeld op demografische veranderingen en verstedelijking.

 

De tien gemeenten doen elk met één wijk mee met het doel om met behulp van maatwerk de samenhang en onderlinge betrokkenheid in die wijk te verbeteren. Tegelijk wordt ook gewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling: de samenwerking tussen (bestaande) burgerinitiatieven en gemeenten versterken. Daarvoor komen alle betrokken partners en wijken bijeen voor in totaal acht Duits-Nederlandse conferenties en ‘stamgastentafels’ om zo kennis en ervaringen over specifieke thema’s uit te wisselen en van elkaar te leren.

 

De uitwisseling van ervaringen tussen Nederlandse en Duitse gemeenten en wijken dragen bij aan een duurzame vermindering van het barrière-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken een overdracht van de projectresultaten naar andere geïnteresseerde steden, dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten mogelijk.

 

Beide projecten worden gecofinancierd door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.


Gerelateerd/Ander nieuws

24-11/23

Euregioraad bijeen in Emmerich

Op donderdag 23 november vergaderde de Euregioraad in het PAN Kunstforum in Emmerich. Meer dan 90 vertegenwoordigers van de Euregio namen deel aan de vergadering.

07-11/23

Uitnodiging focusgroep grensoverschrijdend ov op 22-11-2023

In opdracht van het Duitse onderzoekscentrum voor spoorvervoer (DZSF) van de Duitse Spoorwegautoriteit (EBA) heeft het nexus-instituut het reactiverings- en ontwikkelingspotentieel van grensoverschrijdend reizigersverkeer per spoor onderzocht.

07-11/23

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal 2023 - Uw stem telt!

Ruim 150 foto´s afkomstig van 45 verschillende fotografen waren het mooie resultaat van onze fotowedstrijd "De groene Euregio". Door uw stem uit te brengen bepaalt u mede wie de winnaars van onze jaarlijkse fotowedstrijd worden.