INTERREG -project KRAKE zet in op toekomstbestendigheid van dorp

22-03/16


Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE).

 

De burgers en dorpen staan centraal in dit INTERREG-project. De HAN en de Duitse projectpartners zullen de komende drie jaar samen met de burgers in de Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal activiteiten en nieuwe concepten realiseren, om het zelfmanagement van de dorpen te versterken en op die manier de gevolgen van de demografische ontwikkeling het hoofd te bieden. De activiteiten en deelnemende dorpen worden gebundeld rondom zes themagebieden, 'Communities' genaamd: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, DNA van het dorp. Alle Communities zijn nauw met elkaar verbonden, want het betreft hier een multidisciplinaire problematiek. "De ervaren problemen vragen vaak om oplossingen die vanuit verschillende expertisegebieden worden aangedragen. Zo bijvoorbeeld de problemen die senioren ervaren rondom ‘zorg’. Deze problemen vragen om deeloplossingen op het vlak van wonen (toegankelijkheid, levensloopbestendigheid, comfort, etc.) en de woonomgeving (naast ‘doorgankelijkheid’ het stimuleren van sociale contacten, van bewegen, van natuur/groenbeleving en van het zich veilig en geborgen voelen", zo Hub Hamers, bijzonder lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN.

 

Een groot deel van de in totaal ca. 40 Nederlandse en Duitse dorpen die zich reeds als pilotdorp voor het project hebben aangemeld, komt uit het Nederlands-Duitse grensgebied van de Euregio Rijn-Waal. "Aan beide kanten van de grens is sprake van dezelfde problemen", aldus Will Bongaerts (HAN), projectleider KRAKE. "Vanuit verschillende historisch gegroeide maatschappelijke structuren, vanuit verschillende culturen en wetgeving pakken Nederlanders en Duitsers deze problemen echter op een andere manier aan. En juist door die verschillen liggen er prachtige kansen om mèt en van elkaar leren."

 

Nederlands-Duits samenwerkingsproject KRAKE
Het project KRAKE heeft een projectvolumen van ruim 3,7 miljoen euro en een looptijd van 3,5 jaar. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is leadpartner van het project KRAKE. Samen met de Fachhochschule Münster en de Hochschule Rhein-Waal zorgt de HAN voor de wetenschappelijke basis van de verschillende activiteiten en concepten. Verdere partners in het project zijn naast de deelnemende Nederlandse en Duitse dorpen de Handwerkskammer Münster, de Kreishandwerkerschaft Borken en de Transferagentur Münster GmbH.

 

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW). Het project wordt begeleid door het Regionale Programma Management bij de Euregio Rijn-Waal.

 

Het INTERREG VA Deutschland-Nederland programma is door de Europese Unie in het leven geroepen als onderdeel van de structurele subsidiefondsen voor innovatieve en duurzame projecten en grensoverschrijdende samenwerking. Ook in de vijfde periode (2014-2020) stimuleert INTERREG V de onderlinge samenwerking tussen Nederlandse en Duitse regio’s en lidstaten in de vorm van verschillende projecten waaronder het project KRAKE.


Gerelateerd/Ander nieuws

13-06/24

Leuke schoolactiviteit

Eind mei werd in het kader van het project “EMOJI Olympics” een sportdag georganiseerd op het sportveld van FC Berg in ’s-Heerenberg, waaraan ongeveer 180 leerlingen deelnamen.

11-06/24

Euregioleden enthousiast over cursus

Op 6 en 7 juni vond in het Nierswalder Landhaus in het kader van Euregio-Wegwijzer een leerrijke cursus plaats.

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.