KRAKE - krachtige kernen & starke Dörfer – sluit af

16-05/19


Het project Krake - krachtige kernen & starke Dörfer is op 15 mei afgesloten. Het project startte in 2016 met als doel de negatieve gevolgen van de demografische ontwikkeling in de landelijke grensregio tegen te gaan.

 

De demografische ontwikkelingen, dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp zijn in de landelijke grensregio duidelijker merkbaar dan elders. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid, identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen aan beide kanten van de grens.

 

In het kader van het Krake-project hebben de projectpartners deze problemen grensoverschrijdend en multidisciplinair opgepakt met als doel het behoud van of het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De focus lag hierbij op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de Nederlandse en Duitse kleine kernen m.b.t. verschillende themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. In nauwe samenwerking tussen burgers, dorpen, MKB en betrokken hogescholen zijn binnen deze communities concepten ontwikkeld en gerealiseerd.

 

Een voorbeeld van het succes van dit project is te vinden in Grieth am Rhein, een dorp waar, net als in vele andere dorpen, een krimpende bevolking leidde tot een verminderde leefbaarheid. Voorzieningen verdwenen en de bevolking die bleef zat met de gevolgen. De bevolking accepteerde dit niet en richtte een „Hanzewinkel“ op het marktplein op. Deze winkel functioneert nu als sociale ontmoetingsplaats en als winkel tegelijk en is hierdoor een belangrijke schakel in de leefbaarheid van Grieth am Rhein geworden. Dit voorbeeld laat zien dat het leven in de landelijke grensregio aantrekkelijk kan blijven als de inwoners zich er actief voor inzetten.

 

Tijdens het slotevenement werd teruggekeken op het Krake-project, waarbij de heer Boele namens leadpartner Hogeschool Arnhem Nijmegen sprak van een historisch moment, waarop een betekenisvol project dat er echt toe doet wordt afgesloten. Ook gaf hij het belang aan van de link tussen buitenwereld, onderwijs en onderzoek. Dit project is hier een prachtig voorbeeld van. Mevrouw Bongaerts, projectleider namens leadpartner Hogeschool Arnhem Nijmegen, benadrukte het succes van het Krake-project, dat de verwachtingen overtrof en enthousiast is opgepakt in de 55 deelnemende dorpen.

 

Er werden zeven handboeken met concrete resultaten en tips over elk thema gepresenteerd; deze worden ook aan andere dorpen ter beschikking wordt gesteld. Het motto is: leren van elkaar. De tweetalige zelfmanagement-handboeken dragen bij aan de overdraagbaarheid en toepasbaarheid van de projectresultaten voor andere Nederlandse en Duitse dorpen, en in het verlengde daarvan op wijk- en buurtniveau. Daarmee zijn de projectresultaten ook interessant voor steden en andere landelijke gebieden met een vergelijkbare problematiek.


Gerelateerd/Ander nieuws

12-08/20

Corona-enquête voor sociale ondernemingen

Het INTERREG Europe project BRESE, waarvan de Euregio Rijn-Waal lead partner is, kijkt ook over landsgrenzen heen naar de impact van Covid-19 op sociale ondernemingen en de financiële steunprogramma’s van de overheid.

04-08/20

Corona Update Euregio Rijn-Waal: nieuwe maatregelen NRW

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

03-08/20

Schatkamerroute en smokkelaarspad: ontdekkingsreis in de Euregio

Op het Smokkelaarspad in de voetsporen treden van smokkelaars van weleer of op zoek gaan naar verborgen parels op de Schatkamerroute: dat kan op twee van de in totaal tien nieuwe fiets- en wandelroutes die het bureau voor toerisme van de Regio Niederrhein, Niederrhein Tourismus, heeft ontwikkeld.