Uitbreiding grensoverschrijdende fietssnelwegen stap dichterbij

08-04/19


Op 5 april presenteerden de burgemeesters Fleischhauer en Bruls van de steden Moers en Nijmegen de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar grensoverschrijdende fietssnelwegen bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve.

 

De Euregio Rijn-Waal kent 6 steden met meer dan 100.000 inwoners: Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen en Ede. Sinds 2015 werken deze steden intensiever met elkaar samen. Dit betekent concreet dat ze kennis, inzichten en ervaringen rondom stedelijke vraagstukken met elkaar uitwisselen, gezamenlijk projecten ontwikkelen en samen optrekken in het behartigen van belangen van de regio op provinciaal, deelstaat, nationaal en Europees niveau. In het najaar van 2018 heeft een burgemeestersontmoeting plaatsgevonden in Nijmegen, waar is afgesproken om de komende jaren gezamenlijk aan een strategische agenda omtrent duurzaamheid, waarbinnen de thema’s ‘groene, gezonde en vitale stad’, ‘energietransitie’ en ‘slimme mobiliteit’ centraal zullen staan. De gepresenteerde uitkomsten van de Euregionale mobiliteitsstudie zijn hiervan het eerste concrete resultaat.

 

De analyse van het fietssnelwegen netwerk rondom de steden is gefinancierd vanuit het Europese fonds INTERREG V A en uitgevoerd door een samenwerking tussen een Duits en een Nederlands adviesbureau. Op basis van een gedetailleerde evaluatie van de fietssnelwegenetwerk in het gebied zijn er in de studie drie trajecten uitgelicht die volgens de deskundigen een groot potentieel hebben. Dit betreft de grensoverschrijdende route tussen Zevenaar - Doetinchem - Emmerich en aan de Duitse zijde van de grens: Emmerich - Kleve en Moers - Kamp-Lintfort. Het doel op middellange termijn is om deze routes uit te breiden en als snelle fietsroutes in te voeren, net als nu met de Europa-Radbahn tussen Kleve, Kranenburg en Groesbeek gedaan wordt. Voor de concrete uitwerking wordt de samenwerking gezocht met de desbetreffende gemeentes. Zij zijn ook op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de analyse.

 

Burgemeester Bruls benadrukt dat het belangrijk is dat er meer aandacht is voor grensoverschrijdend snelfietsverkeer binnen onze Euregio. ‘‘Het fietsnelwegennetwerk in de Euregio is volop in ontwikkeling, toch vonden de steden dat het nuttig zou zijn om een analyse te laten uitvoeren om gezamenlijk te definiëren welke gaten er nog zijn in dit netwerk. Als we er in slagen om in dit gebied, betere verbindingen aan te leggen, dan maakt dat onze regio uniek in de wereld. De onderzoeksresultaten  laten ook zien dat fietsen niet alleen een Nederlandse aangelegenheid is, maar dat het fietsgebruik, met name voor woon-werkverkeer, ook in Duitsland aan het groeien is. Kortom, het is een thema dat verbindt. Het verbindt niet alleen mensen en wegen met elkaar, maar werkt ook als verbinding in deze regio.’

 

‘Door het in kaart brengen van verschillende trajecten wordt zichtbaar waar er nog potentie ligt om de verschillende plaatsen aan beide zijden van de grens beter met elkaar te verbinden. Wij als zes grote steden gaan ons samen met de Euregio en de provincie Gelderland hier op de middellange termijn hard voor maken. Niet alleen omdat we op die manier kunnen voorzien in de groeiende behoefte van dit type woon-werkverkeer in de regio, maar ook omdat het ons nog beter op de kaart kan zetten op het gebied van fietstoerisme.’

 

Op de route Moers - Kamp-Lintfort wordt het aantal van 2.000 fietsers per dag niet op het gehele traject behaald, maar wel op diverse afzonderlijke trajecten. Burgemeester Fleischhauer hecht bijzonder veel belang aan deze route: “Met het oog op de nieuwbouw van de campus in Moers is de fietssnelweg van bijzonder belang. Heel wat van de 4.500 jongeren die er in de toekomst zullen leren, zullen gebruik maken van deze direct toegankelijke verkeersverbinding. De investering in deze onderwijslocatie krijgt zo een ´extra dimensie‘”.


Gerelateerd/Ander nieuws

03-07/20

De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Samen sterker” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal.

30-06/20

INTERREG-stuurgroep keurt nieuw media-project goed

De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft eind juni een nieuw project goedgekeurd. Met het project “Nachrichten/Nieuws” wordt in totaal bijna € 700.000 in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd.

26-06/20

Corona Update Euregio Rijn-Waal: nieuwe versoepelingen Nederlnd

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.