Euregioraad neemt resolutie aan over GrensInfoPunten

11-06/18


Tijdens de Euregioraadsvergadering op 7 juni in Wageningen heeft de Euregioraad unaniem een resolutie aangenomen, die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de deelstaat Nordrhein-Westfalen oproept tot financiering van de GrensInfoPunten.

 

De resolutie is gericht aan staatssecretaris Tamara van Ark van SZW, staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van Nordrhein-Westfalen.

 

Aanleiding voor de resolutie is het evaluatierapport over de grensinformatiestructuur, dat op 18 april jl. in de Vereeniging in Nijmegen is gepresenteerd. In dit door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in opdracht gegeven rapport wordt geconstateerd, dat de in het Nederlands-Duitse grensgebied opgebouwde structuur van GrensInfoPunten (GIPs) bij de Euregio´s goed functioneert en in een duidelijke behoefte van grensgangers voorziet.

 

De Nederlands-Duitse GrensInfoPunten, waaronder het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve, zijn allemaal opgezet met INTERREG-middelen. Dit is een tijdelijke financiering, die voor alle GIPs in de loop van 2019 uitloopt.

 

Op dit moment draagt de Nederlandse rijksoverheid niet bij aan de financiering van de GIPs. Het Ministerie van SZW is bereid om 25% van de kosten voor zijn rekening te nemen. De deelstaat Nordrhein-Westfalen draagt net als de drie provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg in het kader van INTERREG bij aan o.a. het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal. Vanuit Nordrhein-Westfalen is er op dit moment nog geen toezegging gedaan over een toekomstige bijdrage. Dit betekent, dat er op dit moment een financiële bijdrage uit de regio van 75% zou moeten komen. Dit is niet realistisch en onhaalbaar.

 

Gezien het feit, dat de behoefte aan de GrensInfoPunten voortkomt uit verschillen in nationale regelgeving zien de regionale en lokale overheden hier ook een zeer duidelijke verantwoordelijkheid voor de nationale overheid van Nederland en Nordrhein-Westfalen. “Daarom roepen wij deze overheden met onze resolutie op om op korte termijn met een realistisch voorstel te komen, zodat de dienstverlening van de GrensInfoPunten ook na 2018 kan worden aangeboden”, aldus Euregio-Voorzitter Hubert Bruls tijdens de vergadering.

 

Download:

Resolutie GrensInfoPunten Euregio Rijn-Waal


Gerelateerd/Ander nieuws

18-09/18

Nederlands-Duitse scholenwedstrijd roept op tot creativiteit

Ken jij je buren? Deze vraag stelt de Euregio Rijn-Waal, die dit jaar voor het eerst een grensoverschrijdende scholenwedstrijd organiseert. Deze richt zich op middelbare scholen aan beide kanten van de grens.

14-09/18

Euregio Rijn-Waal bezoekt Düsseldorf

Op uitnodiging van de Düsseldorfer Euregioraadsleden Dietmar Wolf en Angelika Wien-Mroß brachten Andreas Kochs, plv. secretaris en Heidi de Ruiter, beleidsmedewerker afgelopen donderdag een bezoek aan de Stadt Düsseldorf.

11-09/18

Zevenaar en Emmerich vieren samen open monumentendag

De werkgroep Open Monumentendagen Rijnwaarden kijkt terug op een zeer geslaagde versie 2018. Afgelopen zaterdag en zondag werd samen met de werkgroep “Tag des offenen Denkmals” in Emmerich en Stadt Emmerich am Rhein een programma aan beide zijden van de grens neergezet.