Nieuwe INTERREG-projecten in de Euregio Rijn-Waal

04-07/17


De INTERREG-stuurgroep voor het gebied van de Euregio Rijn-Waal heeft in juni twee grensoverschrijdende INTERREG-projecten goedgekeurd.

 

Door de nieuwe initiatieven vloeit er de komende jaren ca. 6 miljoen euro in de Euregio Rijn-Waal. Dit bedrag stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het programma INTERREG Deutschland-Nederland, onderdeel van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Agrofoodsector bereidt zich voor op toekomst

De agrofoodsector is zowel in Duitsland als in Nederland een van de grootste economische sectoren. Zowel in de primaire productie als ook in de verwerkende industrie, de handel en distributie zijn talrijke mkb-ondernemingen actief in het Duits-Nederlandse grensgebied. Landouwproducten en voedingsmiddelen uit de regio worden naar de gehele wereld geëxporteerd. De bedrijven in deze sector hebben echter te kampen met een achterblijvende instroom van nieuwe medewerkers en het vinden van geschikte opleidingen en cursussen. Deze situatie vormt het uitgangspunt voor het project Regional Skills Lab, dat door IMBSE GmbH, Huis van de Brabantse Kempen, CITAVERDE College Roermond, Stichting AOC-Oost Nederland, Agrobusiness Niederrhein e.V., HAS Den Bosch en 40 bedrijven is ontwikkeld. Het project loopt van mei 2017 tot 2021 en brengt medewerkers en ondernemers van de agrofoodsector in testcentra, de zgn. skills labs, bijeen. In de skills labs maken de deelnemers kennis met de nieuwste technologieën. Ieder Skills Lab heeft zijn eigen specifieke speerpunt: intelligent management in de tuinbouw, nieuwe markttrends, innovatieve, internationale en interculturele bedrijfsvoering, smart farming en smart food processing. Nederlandse en Duitse deelnemers volgens de trainingen samen. De deelnemers komen zo binnen de Euregio in aanraking met partijen in de belangrijkste exportmarkt van hun bedrijf. Binnen het project worden 10 nieuwe product-markt-combinaties ontwikkeld, waarbij in totaal ruim 200 ondernemers en 500 (toekomstige) werknemers in de agrofoodsector deelnemen.

 

Nieuwe alliantie versterkt de Rijn als ecologische verbindingszone

De Rijn is niet alleen een van de grootste logistieke aderen in Europa, maar ook een essentiële ecologische verbindingszone. Voor deze ecologische factor is in de grensoverschrijdende samenwerking te weinig aandacht. Zo is samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen ten aanzien van planning, inrichting en beheer van rivieren, wateren, natuurgebieden en ecologische verbindingszones vaak te beperkt. Aan beide zijden van de grens werken partijen in een andere maatschappelijke setting, een andere planningsmodus en onder verschillende wetgevende en politieke omstandigheden. Daarom hebben ARK Natuurontwikkeling, de Bezirksregierung Düsseldorf, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, Sportvisserij Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. de handen ineengeslagen in het project Groen-Blauwe Rijnalliantie. De partners willen met het project op een actieve manier werken aan verbetering van de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partijen. Hiervoor is nodig dat partijen elkaar beter leren kennen qua organisatie, werkwijze, bevoegdheden en ambities. Voor een effectievere beleidsplanning en betere resultaten is verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking dan ook erg belangrijk. Het project zet daarom in eerste instantie in op het strategisch verbeteren van het netwerk, het versterken van de kennisbasis én daarnaast het werken aan concrete projecten. Bijvoorbeeld door 55 otter- en visknelpunten weg te nemen, kleinschalig natuurherstel langs o.a. de Oude IJssel, en uiterwaardenontwikkeling. De projectpartners streven er na om in 2020 een duurzaam netwerk voor het beheer van de Rijn te hebben opgezet.


Gerelateerd/Ander nieuws

02-03/21

Corona Update Euregio Rijn-Waal: NL verlengd Lockdown

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

19-02/21

50 JAAR EUREGIO RIJN-WAAL: BLIK IN HET ARCHIEF

In 2021 viert de Euregio Rijn-Waal haar 50-jarig bestaan. Gedurende het jaar nemen wij u elke maand mee terug naar het verleden en laten u een bijzonder archiefstuk zien.

02-02/21

Vacature "Auzubildende(r)"

Wij zoeken per 15 augustus 2021 een geschikte "Auszubildende(r) zum/zur Kaufmann/Kauffrau f├╝r B├╝romanagement" (m/v/d).