Eerste Smart Trolley Grid laadpaal voor auto´s in Arnhem

24-05/17


Op 24 mei is in Arnhem de eerste “Smart Trolley Grid laadpaal” voor elektrische auto´s geopend.

 

Dit is een heel bijzondere laadpaal, want deze laadpaal wordt gevoed met energie van de trolleybovenleiding en met remenergie van de trolleybussen. Een unieke innovatie in Europa!

 

De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en wethouder Geert Ritsema van Arnhem namen de laadpaal officieel in gebruik door een elektrische auto met de laadpaal te verbinden om deze op te laden. De laadpaal staat bij het nieuwe winkelcentrum Schuytgraaf in Arnhem. Het netwerk van smart trolley grid laadpalen zal de komende jaren met nieuwe palen in Arnhem en Oosterbeek uitgebreid worden.

 

De palen zijn ontwikkeld in het kader van het INTERREG-project E-bus 2020 in motion charging. Dit project heeft tot doel een toekomstbestendige trolleybus te ontwikkelen, waarbij ook rekening gehouden wordt met andere e-mobilty vevoersmiddelen als elektrische auto´s en fietsen.

 In Nederland staat Arnhem bekend als trolleystad. Behalve in Arnhem rijden de trolleybussen nog in ca. 150 andere Europese steden. Wereldwijd zijn er zelfs meer dan 300 trolleysteden. De trolleybussen in al deze steden hebben één ding gemeen. Ze moeten de gehele route met het bovenleidingnet verbonden zijn om te kunnen rijden. Dit maakt de inzet van trolleybussen weinig flexibel. Het Duitse bedrijf Vossloh Kiepe GmbH wil hier samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een cluster van bedrijven een oplossing voor vinden. Met het project “E-bus 2020: In Motion Charging” zetten zij in op de doorontwikkeling van het trolleybussysteem. De projectpartners ontwikkelen een trolleybus met accu´s, waarbij het bestaande bovenleidingnet gebruikt wordt als laadtraject. De accu´s van de elektrische bussen worden tijdens het rijden opgeladen en kunnen als zij van het bovenleidingnet afrijden elektrisch verder rijden op de energie uit de accu´s. Zo kunnen bestaande lijnen verlegd worden of verlengd worden tot de buitengebieden en kunnen bussen die nu op diesel of gas rijden vervangen worden. Het project draagt zo bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt het bovenleidingnetwerk van de trolleybussen en evt. ook trams als “smart grid” ingezet. Door de snelle ontwikkelingen op het vlak van elektromobiliteit stijgt de energiebehoefte in de steden. Om deze reden is uitbreiding van het energienet vereist. De projectpartners ontwikkelen daarom met accu´s uitgeruste laadstations voor elektrische voertuigen. Deze laadstations worden aangesloten op de trolleybovenleiding. Concreet wordt er een systeem ontwikkeld en gerealiseerd om remenergie van trolleybussen, die nu veelal verloren gaat, op te slaan in ondergrondse accu´s. Vanuit deze accu´s worden elektrische voertuigen, openbare verlichting en andere toepassingen voorzien van groene elektrische energie. De systemen zullen de komende vier jaar ontwikkeld worden en o.a. in Arnhem en Solingen ook in de praktijk getest worden. Bij het slagen van het project zal de technologie een belangrijk exportproduct worden en wereldwijd ingezet worden.

 

De projectpartners van Vossloh Kiepe GmbH zijn de HAN, Gemeente Renkum, Gemeente Arnhem, Hermes, Bordbuster, Fransen Technical Services, Venema-tech, Friedrich Hippe GmbH en I+ME Actia GbmH.

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, de provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.


Gerelateerd/Ander nieuws

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.

14-05/24

Christophorus Grundschule Kranenburg nu Euregio-profielschool

De Duitse basisschool Christophorus Grundschule in Kranenburg is door de Euregioprofielschoolcertificeringscommissie benoemd tot Euregioprofielschool met als specialisatie Nederlands.

14-05/24

Start grensoverstijgend subsidieproject mkb KPF INDUSTR_I4.0

Digitale boost voor bedrijven in de maakindustrie: subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten