Europaminister Holthoff-Pförtner eregast Eindejaarsbijeenkomst

19-12/17


Nog nooit was de Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal zo goed bezocht. Ca. 250 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, Nordrhein-Westfalen, de provincies en projectpartners waren op maandag 18 december 2017 in het Euregio-Forum in Kleve aanwezig.

 

De Euregio Rijn-Waal was bijzonder vereerd, dat de Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner als eregast aanwezig was. Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst kreeg Robert Tonks de Euregio Rijn-Waal erepenning uitgereikt.

 

Minister Dr. Holthoff-Pförtner zet zich voor meer Europese integratie in

Eregast en gastspreker was dit jaar Europaminister Dr. Holthoff-Pförtner van Nordrhein-Westfalen. In zijn onderhoudende toespraak lichtte de minister het grensoverschrijdende en Europabeleid van de nieuwe deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen toe. Als “overtuigde en belijdende Europeaan” is het voor de minister erg belangrijk, dat de al meer dan 70 jaar durende vrede in Europa behouden blijft. De sleutel hiervoor is Europese integratie, zoals deze al sinds decennia in de grensregio´s in de praktijk wordt gebracht. Hiervoor is niet alleen idealisme maar ook pragmatisme nodig. Concreet wil de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen daarom de problemen in de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, spoedzorg en politiesamenwerking verminderen, aldus de minister. Voor de Euregio Rijn-Waal zijn dit eveneens zeer belangrijke thema´s. De Euregio Rijn-Waal verheugt zich daarom op een intensive samenwerking met minister Dr. Holthoff-Pförtner.

 

Euregio Rijn-Waal erepening dit jaar voor Robert Tonks

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Hubert Bruls, reikte tijdens de Eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2017 uit aan Robert Tonks uit Duisburg. De erepenning wordt jaarlijks afwisselend toegekend aan een Nederlandse of Duitse inwoner, die zich op bijzondere wijze inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking.

 

De heer Tonks, heeft als geboren Brit met een dubbele Duits-Britse nationaliteit, de Europese samenwerking als het ware met de paplepel ingegoten gekregen. Zowel in zijn werk als ook in zijn vrijwilligerswerk staat de Europese samenleving centraal. Robert Tonks werkt al ruim 20 jaar voor de Stadt Duisburg. Tijdens deze 20 jaar heeft hij voor de Stadt Duisburg veel grensoverschrijdende initiatieven ontwikkelt, begeleid en georganiseerd. Vaak stond hierbij de interstedelijke samenwerking tussen Duisburg, Nijmegen en Arnhem centraal. Net zoals hij zich inzet voor de interstedelijke betrekkingen, zet hij zich ook in voor een intensivering van de contacten tussen mensen. Zo heeft hij in 2016 het indrukwekkende project “Stille helden” geïnitieerd, waarin de moed van burgers in de tweede wereldoorlog en in de huidige maatschappij centraal staat. “Ik heb Robert Tonks zowel als Euregio-voorzitter alsook als burgemeester van Nijmegen vaak van dichtbij mogen meemaken en heb daarbij altijd zijn grote enthousiasme en betrokkenheid gevoeld en bewonderd, waarmee Robert Tonks zich voor de grensoverschrijdende samenwerking inzet”, zo sloot Hubert Bruls zijn laudatio voor Robert Tonks af.

 

Robert Tonks reageerde zeer verheugd en verklaarde, dat hij heel blij is met deze vorm van erkenning, maar gaf eveneens aan, dat hij van weerszijden van de grens altijd op veel steun kon rekenen. De samenwerking in verschillende teams is iets, wat hij bijzonder fijn en inspirerend vindt. Juist in tijden, waarin Europa met tegenwind te maken heeft, is het noodzakelijk dat de mensen het belang van de Europese integratie begrijpen.  “De projecten, die ik in mijn leven heb uitgevoerd, hebben altijd tot doel, de solidariteit in de grensregio, in Europa te stimuleren en te ondersteunen en het maakt mij zeer gelukkig, dat mijn inzet wordt gewaardeerd”. Met deze bewogen woorden sloot Robert Tonks zijn dankwoord af.

 

Meer foto´s op: www.facebook.com/euregioRheinWaal


Gerelateerd/Ander nieuws

13-04/18

Hoe neemt u de grens waar? Vul de enquête in.

U woont of werkt in het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland! Wij vragen u daarom om deel te nemen aan de enquête als organisatie of als burger.

12-04/18

10 nieuwe grensoverschrijdende routes voor de regio

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om in het kader van het INTERREG-project Dynamic Borders samen met Niederrhein Tourismus GmbH en het Toeristisch Platform Maasduinen 10 nieuwe fiets- en wandelroutes te ontwikkelen voor de regio.

29-03/18

Nieuwe brochure: 30 veelgestelde vragen door werkgevers

„Kan ik een werknemer die in Nederland sociaal verzekerd is, in Duitsland laten werken?” Dat is een van de 30 vragen die het GrensInfoPunt Rijn-Waal in een nieuwe brochure beantwoordt. De titel: Werkgevers die inwoners van Duitsland in dienst willen nemen.