INTERREG Deutschland-Nederland
 

Grensoverschrijdende samenwerking

 De grensregio's in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen.

 

Financiële ondersteuning voor grensoverschrijdende projecten
Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma "INTERREG Deutschland-Nederland".

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens.

 

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen (meestal tot 50%) en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

 

Heeft u een projectidee? Zoekt u een projectpartner? Heeft u hulp nodig bij de financiering?

Neem dan contact op met een van de experts van het INTERREG-programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Kijkt u voor uitgebreide en actuele informatie ook op de Website van het INTERREG-Programma Deutschland-Nederland

Hier vindt u informatie over reeds bestaande projecten uit het INTERREG-programma

 

Daarnaast kent het programma ook enkele zogenaamde "open regelingen", die laagdrempelige subsidiemogelijkheden bieden voor het MKB:

Digipro (Digitalisering)

Regional Skills Lab (landbouwsector)

KISS ME (inventarisatie-project van vier Europese grensregio's).