Nieuws

08-04/20

Euregio Rijn-Waal en Corona - enquete grensbeleving

Het Coronavirus heeft op dit moment een grote invloed op het dagelijks leven van eenieder. Voor het onder controle brengen van deze pandemie is een goede grensoverschrijdende afstemming en informatie-uitwisseling van groot belang. Graag informeren wij u over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in de Euregio Rijn-Waal.

07-04/20

Medipee ondersteunt lokale ziekenhuizen

Op Wereldgezondheidsdag willen we extra aandacht besteden aan ons gezondheidssysteem en het verplegend en ziekenhuispersoneel, dat op dit moment van groot belang is en een waardevolle bijdrage levert aan de strijd tegen het coronavirus.

06-04/20

INTERREG-stuurgroep keurt nieuwe projecten goed

De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft dit voorjaar 2 nieuwe projecten goedgekeurd. Met deze projecten wordt in totaal zo’n € 800.000 in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd.

16-03/20

Euregio Rijn-Waal alleen telefonisch en per mail bereikbaar

In verband met de maatregelen die zowel de Nederlandse overheid alsook de overheid van Nordrhein-Westfalen hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te beperken, hebben wij besloten om per direct in elk geval tot en met 6 april alle publiekscontact te vermijden.

13-03/20

GrensInfoPunt: digitaal of telefonisch advies

Gezien het aantal toenemende coronabesmettingen worden er tot nader order geen persoonlijke adviesgesprekken meer gehouden bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal.

11-03/20

800 mbo-studenten Goethe-certificaat Duits

Op 12-13 februari 2020 vond weer een assessorentraining plaats voor docenten Duits om Goethe-examens af te kunnen nemen in het mbo.

10-03/20

“Vrijheid is helemaal niet vanzelfsprekend“

Janne Struckmann en Annemarie Rixen doen al voor de tweede keer mee aan de Nederlands-Duitse Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal.

09-03/20

Flinke stijging innovatiekracht grensregio door ROCKET

Te midden van 16 sterke innovatieconsortia werd 28 januari het Nederlands-Duitse programma ‘ROCKET’ feestelijk afgesloten.

09-03/20

Nederlandse en Duitse jongeren maken samen kunst

86 Nederlandse en Duitse jongeren uit de Euregio Rijn-Waal werkten afgelopen week aan kunstwerken rondom de thema´s Vrede, Vrijheid en Duurzaamheid. Op woensdag 4 maart presenteerden zijn hun kunstwerken aan de pers.