Gezamenlijk de grens over

2014 - 2014


In dit project ontstaat een platform voor het grensoverschrijdende leren kennen, uitwisselen en vestigen van de contacten en daarmee ook de samenwerking tussen de adviseurs en medewerkers van de arbeidsbureaus.

 

Uit de resultaten van project “Actief de grens over 2.0” werd duidelijk, dat de grensoverschrijdende samenwerking nieuwe perspectieven biedt in de concrete ondersteuning aan werkzoekende mensen.

Een sleutelpositie hierin vormen de adviseurs binnen Rijn-Waal-Regio.  Zij kunnen de werkzoekenden ondersteunen bij het zoeken van een passende baan in hun eigen land en in het buurland. Daarom is het een vereiste, dat de voorlichtingsdeskundigen en vakmensen bij de Nederlandse en Duitse instanties (jobcenters, gemeenten, regionale sociale diensten) eerst zelf geschoold worden en hun ervaringen en kennis met elkaar delen. 

Een groep van 12 – 15 voorlichtingsdeskundigen, jobcoaches en bemiddelaars krijgt gedurende een periode van drie maanden scholing in grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Daarbij bezoeken zij gezamenlijk onder meer evenementen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt (bijv. jobbeurzen). Door een aanvullende intensieve zelfstudie zal zo binnen korte tijd een goede basis voor een uit te bouwen wederzijdse informatie en communicatie ontstaan. Dit project legt de basis voor een duurzame samenwerking tussen de gemeenten langs de grens. Zo ontstaat een effectief netwerk gericht op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Partners

  • Theodor-Brauer-Haus, Kleve
  • Kreis Kleve
  • Gemeente Overbetuwe, Elst
  • RSD Regionale Sociale Dienst de Liemers, Zevenaar

Financiering

Kosten:   € 21.461,-

 

Subsidie INTERREG IV A

EU           €10.730,-