Zorg voor hulpbehoevenden

2012 - 2014


In de komende decennia neemt de vergrijzing in de Rhein-Waal-Regio toe. Hierdoor stijgt de behoefte aan goede ouderenzorg aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Dit project vergelijkt, door middel van een praktijkstudie, de invulling en uitvoering van deze zorg in beide landen. Met als doel: van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

De projectpartners nemen alle aspecten van de ouderenzorg onder de loep, van zorgaanbod tot financiering, van personeelsinzet en administratie tot de uitvoering in de praktijk en de technische ondersteuning die hierbij nodig is. Alle gegevens worden verzameld, gedocumenteerd en geëvalueerd. Het doel is om gezamenlijk nieuwe zorgcriteria en praktische adviezen en oplossingen te ontwikkelen, waar ouderen in beide landen baat bij hebben. Dit zal leiden tot onderlinge afstemming van inhoud en uitwerking, informatie en transparantie in de ouderenzorg en een groot en sterk grensoverschrijdend netwerk. 

Partners

  • AOK Rheinland/Hamburg in Kleve 
  • Zorgverzekeraar CZ, Nijmegen

Financiering

Kosten:  € 461.666,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 215.987,00

DE:         € 0

NL:         € 0