Monumenten tussen twee torens

2013 - 2015


In het landschap van de Rhein-Waal-Regio zijn de Duits-Nederlandse banden door de eeuwen heen terug te vinden. Tussen de Zwanentoren in Kleve (D) en de Donjon in Nijmegen(NL) ligt een streek met een waardevol cultuurhistorisch landschap dat veel monumenten bevat. Voor een aantal van deze monumenten bestaan restauratieplannen.

 

Cultuurverenigingen en gemeenten werken samen om met behulp van het restauratieproces deze banden duidelijker zichtbaar te maken. In deze studie onderzoeken zij de haalbaarheid en mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking op inhoudelijk en procedureel niveau. Daarnaast maken zij een inventarisatie van concrete restauratieprojecten, die zij voorzien van een globale kostenraming.

Een Duits-Nederlandse projectgroep zal het onderzoek uitvoeren. De groep bestaat uit leden van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Klevischer Verein für Kultur und Geschichte, aangevuld met ambtenaren op het gebied van monumenten en cultuurhistorie uit Duitsland (Kleve en Kranenburg) en uit Nederland (Nijmegen, Ubbergen en Groesbeek). Dit project draagt bij aan de instandhouding van monumenten in de Rhein-Waal-Regio.

Partners

  • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Beek-Ubbergen 
  • Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., Kleve

Financiering

Kosten:  € 50.109,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0