Mini-Projecten

2013 - 2015


Een Duits-Nederlands kindertheater, een voetbaltoernooi voor sporters met een beperking en een Euregionale orkestdag; het zijn enkele voorbeelden van de vele kleinschalige grensoverschrijdende activiteiten die de Euregio Rijn-Waal financieel ondersteunt.

 

Via het project ‘Mini-Projecten’ verstrekt de Euregio Rijn-Waal subsidies van maximaal € 2.500,- aan educatieve, sportieve en sociaal-culturele activiteiten. De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Het gaat bijvoorbeeld om uitwisselingen van scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs en sporttoernooien tot gezamenlijke concerten van Nederlandse en Duitse muziekverenigingen of koren. Jaarlijks vinden er meer dan honderd activiteiten plaats, die ruim 120.000 Nederlanders en Duitsers met elkaar in contact brengen. Dit project bevordert de contacten tussen burgers in de Rhein-Waal-Regio.

Meer informatie is te vinden op www.euregio.org.

Partners

  • Euregio Rhein-Waal, Kleve

Financiering

Kosten:   € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0