LNG aan Rijn en Waal

2014 - 2014


LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) heeft veel voordelen voor het klimaat en milieu, als alternatieve brandstof voor de binnenvaart en het wegtransport. De projectpartners onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om in de Rhein-Waal-Regio over te gaan op het gebruik van deze brandstof.

 

De vragen die door dit onderzoek worden beantwoord zijn: welke ondernemingen en overheden in het gebied kunnen bijdragen aan milieuvriendelijke oplossingen voor het vervoer over weg en water? Wat zijn de economische kansen en de productiemogelijkheden van LNG uit biogas? Wat kunnen de huidige LNG-tankstations aan en wat is nodig voor de realisatie van nieuwe tankstations? Wat zijn de voor- en nadelen van een overstap naar LNG, volgens de betrokken ondernemingen en overheden? En wat zijn de voorwaarden waaraan de infrastructuur moet voldoen? Na beantwoording van deze vragen kan een concreet Plan van Aanpak worden opgesteld.

Partners

  • Stichting Energy Valley, Groningen
  • DST, Duisburg
  • EnergieAgentur, Gelsenkirchen             
  • Stadsregio Arnhem Nijmegen

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0