Behoud Europese tuinkunst

2014 - 2015


Deze grensoverschrijdende studie richt zich specifiek op bewustmaking, herstel en behoud van het Duits-Nederlandse tuinhistorische erfgoed, zoals historische parken, in het gebied tussen Nijmegen (NL) en Kleve (D). De projectpartners werken samen met Nederlandse en Duitse overheden, partners in landschapsbeheer en eigenaren en exploitanten van de tuinen en parken.

 

Het project bestaat in de eerste plaats uit de opbouw van een grensoverschrijdend deskundigheidsnetwerk van experts uit de particuliere en de publiekelijke sector, zoals landschapsarchitecten en tuinhistorici. Samen inventariseren zij de aanwezige tuinkunst en landschappen en bedenken manieren om dit culturele erfgoed in de Rhein-Waal-Regio duurzaam in stand te houden.

Het onderzoek bestaat uit veldonderzoek en het verzamelen van gegevens uit Nederlandse en Duitse archieven. Daarnaast voeren zij een bronnenonderzoek uit, evenals een analyse en bewerking van de ontwikkelingshistorie. Op basis van deze informatie maken zij een plan van aanpak en zoeken zij een verbinding met de Nederlands-Duitse Route van de Tuinkunst. Dit project draagt bij aan de instandhouding van historische tuinen en parken in de Rhein-Waal-Regio.

Partners

  • Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., Kleve 
  • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Beek-Ubbergen

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0