Beuningen on Ice

2009 - 2011


‘Beuningen on Ice’ is een belangrijke, terugkerende winteractiviteit in de Rhein-Waal-Regio. In 2012 is de betrokkenheid bij dit evenement uitgebreid naar het Duitse gedeelte van de Rhein-Waal-Regio, via het project ‘Beuningen on Ice Euregionaal’.

 

Duitse scholieren kregen de gelegenheid om de Nederlandse passie voor het schaatsen te leren kennen. Duitse en Nederlandse scholieren ontmoetten elkaar tijdens gezamenlijke lessen over het thema ‘Cultuurhistorie van het schaatsen’ waarvoor tweetalig onderwijsmateriaal is ontwikkeld. Ook hebben zij samen de tijdelijke ijsbaan in Beuningen (NL) bezocht.

 

Parallel aan de scholierenbijeenkomsten zijn er netwerkavonden georganiseerd voor regionale bedrijven. Nederlandse en Duitse ondernemingen hebben elkaar ontmoet en nieuwe handelscontacten opgedaan. Eind 2014 wordt ‘Beuningen on Ice (Euregionaal)’ herhaald.

Meer informatie is te vinden op www.beuningenonice.nl.

Partners

Financiering