Natuurlijke grenswateren

2009 - 2013


De waterschappen Aa en Maas (NL), Niersverband (D), Peel en Maasvallei (NL), Schwalmverband (D) en Rivierenland (NL), liggen allen in het stroomgebied van de Maas.

 

In het project ‘Natuurlijke grenswateren’ (NAGREWA) werkten zij nauw samen om de waterkwaliteit, de structuur en de leefgebieden van de rivier en zijn zijrivieren aan beide zijden van de grens te verbeteren. De projectpartners wisselden kennis, informatie en ervaringen uit en samen hebben zij enkele gemeenschappelijke meetstations opgezet en een gemeenschappelijk hydrologisch model ingevoerd.

Door de aanleg van vispassages en het verwijderen van barrières zijn de migratiemogelijkheden van vissen en andere waterorganismen verbeterd. Door de uitvoering van verschillende maatregelen in samenwerking met de aanliggende grondgebruikers werden de emissies naar de rivier verminderd en de waterkwaliteit verbeterd. Dit gebeurde onder meer door de geautomatiseerde bemesting langs de oevers op de centimeter nauwkeurig af te stellen, zodat er zo min mogelijk in het water terecht kwam.

Meer informatie is te vinden op www.nagrewa.eu.

Partners

  • Waterschap Aa en Maas, ‚s-Hertogenbosch 
  • Niersverband, Viersen
  • Waterschap Peel & Maasvallei, Venlo
  • Schwalmverband, Brüggen
  • Waterschap Rivierenland, Tiel

Financiering

Kosten:  € 4.070.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 1.831.500,00

DE:         € 610.500,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 610.500,00 (Provincie Noord - Brabant, Provincie Limburg, Provincie Gelderland)