Geopaden

2013 - 2014


De geopaden zijn speciale wandelroutes in het stuwwalgebied in de Nederlands-Duitse grensregio tussen Kleve, Kranenburg, Beek-Ubbergen, Groesbeek en Mook.

 

Dit stuwwalgebied is een zogeheten geotoop: een gebied met bijzondere aardkundige (geologische) kenmerken die dateren uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien, ongeveer 160.000 jaar geleden. Langs de geopaden is te zien welke sporen van het natuurgeweld uit de ijstijd in het huidige landschap nog zijn terug te vinden. Geopadwandelingen zijn rondwandelingen met een lengte van 5 tot 8 km. Op verschillende plaatsen zijn tweetalige informatieborden geplaatst. Geopaden kunnen worden gewandeld met een gedrukte tweetalige routebeschrijving en met een smartphone als GPS navigatiemiddel. Door geopaden in verschillende delen van het stuwwal gebied te combineren kunnen (eventueel meerdaagse) wandelingen in het gehele grensoverschrijdende stuwwal gebied worden gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website www.geopaden.nl.

Partners

  • Gemeinde Groesbeek 
  • Gemeinde Kranenburg
  • Gemeente Beek-Ubbergen
  • Kleve Marketing GmbH & Co. KG
  • Vereniging Geopaden Stuwwal, Malden

Financiering

Kosten:  € 40.210,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 20.105,00

DE:         € 0

NL:         € 0