e-H@c HUPAction

2012 - 2015


Binnen het project e-H@c HUPAction wordt een systeem ontwikkeld voor betere grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen instanties en toezichthouders voor snelle signalering, monitoring en eliminering van humaanpathogene bacteriƫn (HUPA) in de groenteproductieketen in de Rhein-Waal-Regio. HUPA zijn bacteriƫn die ziekten veroorzaken die van planten op mensen overdraagbaar zijn, zoals de EHEC-bacterie.

 

Allereerst wordt de aanwezige crisiscommunicatiestructuur van de overheid (nationaal en grensoverschrijdend) bij een uitbraak van HUPA in de groenteproductieketen bestudeerd en geoptimaliseerd. Ook worden nieuwe technologieën ontwikkeld om gerichte communicatie mogelijk te maken. Daarnaast wordt de informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid geïntensiveerd. Verder wordt de kennis over HUPA in de groenteproductieketen versterkt. Van besmettingsroutes en infectieprocessen tot systemen voor het opsporen en volgen van een besmetting in de productieketen.

 

Het resultaat is een grensoverschrijdend communicatieplan en afgestemd actieplan gericht op HUPA en EHEC voor overheden en verantwoordelijke instellingen in de Rhein-Waal-Regio met daarin duidelijk omschreven verantwoordelijkheden. Ook andere regio’s kunnen profiteren van de resultaten van dit project.

Partners

  • GIQS e.V., Kleve 
  • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Wageningen
  • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Wageningen
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
  • Westfälische Wilhelms-Universität Münster
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
  • Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

Financiering

Kosten:  € 2.398.690,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 1.198.650,00

DE:         € 360.000,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 360.000,00 (Ministerie van Economische Zaken, Provincie Gelderland)