Economisch inenten

2014 - 2015


In deze grensoverschrijdende studie worden de economische effecten, die door het vaccineren van dieren in Nederland en Duitsland kunnen ontstaan, bekeken en geanalyseerd.

 

Momenteel bestaat de bestrijding bij een uitbraak van een dierziekte uit kostbare en omvangrijke ruimingen die economische schade veroorzaken bij alle betrokkenen. Een speciaal vaccin, het markervaccin, is een mogelijk alternatief voor de bestrijding van dierziekten. Na immunisatie met een vaccin zou een groot deel van de dieren in een crisis niet meer gedood hoeven te worden. Hoewel er een wettelijke basis bestaat voor het vaccineren tijdens een dierziekteuitbraak, kan van de producten van deze dieren, zoals vlees en melk, alleen maar heel beperkt gebruik worden gemaakt. Niet alleen de boeren maar ook anderen binnen de productieketen (transport, slacht, verwerking, retail) bevinden zich dus in een dilemma. Deze studie moet leiden tot oplossingen voor dit dilemma in de vorm van een doeltreffende strategie voor alle onderdelen van de productieketen. De grensregio zal op basis van deze studie in staat zijn zich beter voor te bereiden op een dierziekteuitbraak.

Partners

  • GIQS e.V., Kleve
  •  Wageningen Universiteit

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 7.500,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 7.500,00 (Provincie Gelderland)