E-Containerlogistiek op Rijn en Waal

2019 - 2019


Onderzoek naar emissievrije containerlogistiek tussen Nijmegen en Duisburg

 

Met het oog op een milieu- en toekomstgerichte oplossing is het doel om de gehele containerlogistiek, d.w.z. de binnenvaart, de havenlogistiek en het vrachtwagenverkeer, met als voorbeeld een containerterminal (Nijmegen) en een transportverbinding (Nijmegen - Duisport), emissievrij te maken. Op middellange termijn kunnen containerschepen achtereenvolgens worden omgebouwd van aandrijving met dieselmotoren via dieselhybride tot volledig elektrisch aangedreven schepen. Hierbij wordt energievoorziening met zowel batterijen als met brandstofcellen beschouwd. Voorbereidende maatregelen zijn nodig om deze ambitieuze aanpak ten uitvoer te brengen. Deze zullen worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek genaamd "E-containerlogistiek op Rijn en Waal":  Studie en voorbereiding van concrete uitvoeringsmaatregelen.

Partners

Leadpartner: EE Energy Engineers GmbH

Projectpartner: BCTN Nijmegen, Gemeente Nijmegen, DST Duisburg, ZBT Duisburg, Nedstack BV Arnhem

Financiering

Projectkosten: €50.000

EU-subsidie: €25.000