NL+D Startups x-borders

2018 - 2019


Doel van het project is om start-ups de weg te laten vinden in het buurland. Dit gebeurt middels een stage-week bij hubs en door bemiddelen van start-ups-events in het buurland.

 

We hebben vastgesteld dat zowel Nederlandse als Duitse start-ups een weg naar het buurland en de buurland-markt niet of moeilijk kunnen vinden. Daarbij zijn ook instanties die hen daarbij kunnen helpen vaak niet bekend. Dit is zeer spijtig temeer omdat Duitsers en Nederlands op vele vlakken complementair aan elkaar zijn, ook qua markten en qua potentiele samenwerking tussen startups onder elkaar én tussen startups en gevestigde ondernemingen. De aanvrager en partner hebben contacten, connecties en middelen en willen graag hun samenwerking intensiveren.

Project STARTUP.EXCHANGE biedt activiteiten die werken als katalysator en middelen om cross-border start-up activiteiten te realiseren. Deze middelen leiden tot de ontwikkeling van instrumenten en aanbevelingen om start-ups in (verdere) ontwikkeling en realisatie van cross-border activiteiten te ondersteunen. Het vergaren én delen van kennis en netwerk staat centraal, om o.a. ook bewustzijn voor het aanbod aan beide zijden van de grens tussen Nederland en Duitsland te realiseren.

Partners

Leadpartner: Oost NL Apeldoorn

Projectpartner: DigitalHub münsterLAND, Münster

Financiering

Projectkosten: €50.000

EU-subsidie: €25.000

Cofinanciering Provincie Gelderland: €12.500