Netwerk natuur

2018 - 2019


Oprichten van een grensoverschrijdend netwerk rond om het thema soortenbescherming met als voorbeeld het „pimpernelblauwtje“ met als doel, zich in de toekomst ook met andere vlinderpopulaties langs de Duits-Nederlandse grens te bemoeien.

 

Dit project moet de uitwisseling van kennis bevorderen en voor de toekomst de concentratie leggen op andere soorten en regio’s. Aan het einde van het project zal een realistische roadmap voor een grensoverschrijdend te realiseren habitatnetwerk voor vele soorten opleveren. De doelgroep bestaat uit Nederlandse en Duitse experts (uit ecologie en politiek) en grondeigenaren, zodat uit te voeren maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Partners

Leadpartner: B-WARE Nijmegen B.V.

Projectpartner: De Vlinderstichting Wageningen, Biologische Station Kreis Wesel e.V., Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V., Provinz Limburg

Financiering

Projectkosten: €46.494

EU-subsidie: €23.170