E-Bus 2020

2017 - 2020


Productinnovaties voor trolley-accubussen.

 

In het project “E-bus 2020 In Motion Charging” wordt onder meer een trolleybus met accu’s ontwikkeld met een geoptimaliseerde energieprestatie. Het bestaande bovenleidingnet wordt gebruikt als laadtraject. De elektrische bussen met een lengte van 18 m worden tijdens het rijden opgeladen, zodat geen lange wachttijden in de dienstregeling ontstaan. Dit resulteert in een grotere beschikbaarheid en hoge productiviteit van zowel de bussen als de chauffeurs. Door de mogelijkheid zonder bovenleiding te rijden kunnen bestaande lijnen worden verlengd tot de buitengebieden c.q. kunnen bussen die rijden op diesel of gas worden vervangen.
Doordat worden nieuwe eisen gesteld aan de technologie. In dit project worden producten ontwikkeld ten behoeve van optimalisatie van het energieverbruik en een optimaal gebruik van de oplaad-infrastructuur. De te ontwikkelen voertuigen dienen als testlaboratorium. De gegevens worden geregistreerd en geanalyseerd door de universiteit HAN. De database dient als basis voor verdere ontwikkelingen. De door de EU vastgestelde doelstellingen inzake de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen alleen door de vervangen van de totale voertuigvloot in het openbaar bus-vervoer worden gerealiseerd. Door het project ” E-bus 2020 In Motion Charging” wordt dit voor het eerst mogelijk gemaakt. Wereldwijd zijn er 303 bestaande trolleynetwerken, die allemaal potentiële klanten zijn voor rechtstreekse toepassing van de ontwikkelde technologie. Door de elektromobiliteit zal de energiebehoefte van de steden toenemen. Om deze reden is uitbreiding van het energienet vereist. In het project wordt het bovenleidingnet uitgebreid als “Smart Grid”. Concreet worden met accuÂ’s uitgeruste laadstations voor elektrische voertuigen ontwikkeld en aangesloten op de trolleybovenleiding. Hierdoor ontstaat een unieke nieuwe toepassing van trolleyinfrastructuur en waardoor er een nieuwe spin-off ontstaat voor de markt.

Partners

  • Vossloh Kiepe GmbH
  • HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • I+ME Actia GmbH
  • Friedrich Hippe GmbH
  • Venema-tech
  • Fransen Technical Services
  • Bordbuster
  • Hermes
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Renkum

Financiering

Kosten:   € 8.656.818,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 4.328.409,00

DE:         € 171.662,00 (MWEIMH NRW)

NL:         € 171.662,00 (Provincie Gelderland )