Innovationsbefähigung

2015 - 2016


Met dit project, zal de identiteit van de Euregio Rijn-Waal als een groot Duits-Nederlands tuinbouwgebied buiten de grens worden versterkt. Dit proces wordt ondersteund door middel van innovatie.

 

Uit het marktonderzoek dat in 2014 door BGI en VGB met INTERREG-middelen is uitgevoerd bleek onder andere dat het zelfbeeld van de Neder-Rijn (met inbegrip van de Nederlandse grensstreek) als een belangrijk tuinbouw productiegebied, sterk verschilt van het beeld dat men buiten het gebied heeft. Met dit nieuwe project, zal de identiteit van de Euregio Rijn-Waal als een groot Duits-Nederlands tuinbouwgebied buiten de grens worden versterkt. Dit proces wordt ondersteund door middel van innovatie.

 

Het resultaat van het onderzoek heeft tevens aangetoond dat de innovatiekracht in de sector niet bijzonder sterk is. Het heeft ook aangetoond dat juist vernieuwingsgezindheid de sleutel is voor een positieve ontwikkeling en daarmee het versterken van de marktpositie van de agribusiness in de regio. Last but not least is succesvolle innovatie belangrijk voor de levensvatbaarheid van de branche in de toekomst. Daarmee kunnen ook banen op middellange- en lange termijn veilig worden gesteld. Om de beperkte innovatiekracht te stimuleren is het noodzakelijk om nieuwe wegen te vinden en te breken met traditionele arbeidsverhoudingen. Dit is de weg die het project wil inslaan.

 

Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van innovatie in de groene sector in de Euregio zijn twee trens, Stads tuinieren (Urban Gardening) en Leven in de tuin (Garden Living), uitgekristalliseerd. Beide thema´s worden in workshops behandeld.

Het bovengenoemde onderzoek heeft aangetoond dat de problemen en ook de kansen aan beide zijden van de grens vergelijkbaar zijn en dat het weinig zinvol is een kans slechts aan één kant van de grens te benutten. Het zwaartepunt van de „Nederrijnse“ tuinbouw en handel in bloemen en planten bevindt zich in het stroomgebied van de Euregio Rijn-Waal, aan beide kanten van de grens. Daarom is het zinvol en opportuun dit project uit te voeren in dit gebied en de resultaten vervolgens breder te presenteren.

Partners

Leadpartner: Verband des Deutschen Blumen-Groß- und Importhandels e.V.

Partners: Vereniging van Groothandelaren Bloemkwekerijproducten, Agrobusiness Niederrhein

Financiering

Aangevraagde EU-subsidie:€ 25.000,-

Projectkosten: € 50.000,-