International Junior Councillor Advisor

2015 - 2017


Europa-actieve raadsleden nemen een student onder hun hoede en studenten begeleiden het raadslid als “International Junior Councillor Advisor” (IJCA) met betrekking tot raads-, fractie- of andere politieke vergaderingen.

 

Op 23 juli 2013 is op het bestuursoverleg van de stad Duisburg besloten, de samenwerking van de steden Duisburg en Nijmegen te intensiveren. In de afgelopen jaren hebben reeds ontmoetingen tussen de beide steden op verschillende niveaus plaatsgevonden. Gezien de succesvolle ontmoetingen van de burgemeesters van beide steden en hun besturen, maar ook gezien de ontmoetingen op werkniveau van verschillende afdelingen zal het project door de betrokkenheid van de raadsleden een lacune opvullen. De binnen het project ingeslagen weg is dusverre uniek in Europa. Europa-actieve raadsleden nemen een student onder hun hoede en studenten begeleiden het raadslid als “International Junior Councillor Advisor” (IJCA) met betrekking tot raads-, fractie- of andere politieke vergaderingen. Raadsleden in Duisburg en Nijmegen krijgen daarbij de adviserende ondersteuning van een deskundige student, die een bepaald thematisch dossier begeleidt, inhoudelijk onderzoek daarnaar doet en het raadslid adviseert, of en op welke wijze een grensoverschrijdende samenwerking met de partnerstad zinvol is. De studenten worden door wetenschappers van beide universiteiten, medewerkers van beide steden en andere deskundigen uit de Euregio Rijn-Waal getraind en begeleid in vraagstukken met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking. De studenten blijven intensief met elkaar in contact over de thema´s ontwikkelingen en werkwijzen in beide steden. Zo leren ze van elkaar, maar ook van de samenwerking met het raadslid. Ze ontdekken overeenkomsten en verschillen en zoeken nieuwe gemeenschappelijke, voor het project geschikte wegen. Raadsleden van verschillende politieke partijen en fracties nemen aan het project deel.

Partners

Leadpartner:             Stadt Duisburg

Partners:                   Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen

Financiering

Projectkosten: € 50.000,-

 

INTEREG-financiering: € 25.000,-