Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

17-03/23


Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.

 

Na een welkomstwoord van Euregio-Voorzitter Hubert Bruls en inleiding door Euregio-secretaris Sjaak Kamps gingen de deelnemers in drie groepen uiteen. De drie groepen disussieerden vervolgens met elkaar over de thema’s mobiliteit en infrastructuur, duurzaam bouwen, digitale veiligheid en Euregioprofielscholen. De groepsgesprekken leverden veel concrete ideeën op voor euregionale projecten voor deze thema’s.

 

Het tweede deel van het programma stond in het teken van KleineProjectenFonds (KPF). Dit nieuwe subsidieprogramma in het kader van Interreg VI A Deutschland-Nederland lichtte projectcoördinator Svenja Arntz toe. Binnen het KPF kunnen kleinere eendaagse sociaal-culturele activiteiten met een vast bedrag van 750 euro worden ondersteund. Voor iets grotere langer lopende projecten is een subsidie van max. 50% en max 25.000 euro mogelijk. De belangrijkste vereenvoudiging ten opzichte van de vorige subsidieperiode is dat de projecten na afloop niet langer facturen en betaalbewijzen hoeven in te dienen. Een bericht over de georganiseerde activiteit volstaat.

 

Tijdens de netwerkborrel werden de gesprekken over deze thema’s geanimeerd voortgezet en werden ook al eerste nieuwe contacten en projectideeën besproken. Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst.


Gerelateerd/Ander nieuws

31-03/23

Petitie voor behoud Kleverlands in Gelderland gestart

“Mijn kleinkind van zeven jaar wil graag de streektaal van hier spreken. Daarom is het belangrijk, dat in het onderwijs aandacht wordt besteed aan het Kleverlands. De eerste stap hiervoor is erkenning volgens het Europees Handvest.”

21-03/23

Zaalvoetbaltoernooi voor sporters met een handicap groot succes

Op zaterdag 11 maart 2023 organiseerde de afdeling gehandicaptensport van SV Rees een indoortoernooi in de Westringhalle waaraan 12 teams uit de grensstreek deelnamen. Drie teams kwamen uit Nederland.

17-03/23

Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.