Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

17-03/23


Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.

 

Na een welkomstwoord van Euregio-Voorzitter Hubert Bruls en inleiding door Euregio-secretaris Sjaak Kamps gingen de deelnemers in drie groepen uiteen. De drie groepen disussieerden vervolgens met elkaar over de thema’s mobiliteit en infrastructuur, duurzaam bouwen, digitale veiligheid en Euregioprofielscholen. De groepsgesprekken leverden veel concrete ideeën op voor euregionale projecten voor deze thema’s.

 

Het tweede deel van het programma stond in het teken van KleineProjectenFonds (KPF). Dit nieuwe subsidieprogramma in het kader van Interreg VI A Deutschland-Nederland lichtte projectcoördinator Svenja Arntz toe. Binnen het KPF kunnen kleinere eendaagse sociaal-culturele activiteiten met een vast bedrag van 750 euro worden ondersteund. Voor iets grotere langer lopende projecten is een subsidie van max. 50% en max 25.000 euro mogelijk. De belangrijkste vereenvoudiging ten opzichte van de vorige subsidieperiode is dat de projecten na afloop niet langer facturen en betaalbewijzen hoeven in te dienen. Een bericht over de georganiseerde activiteit volstaat.

 

Tijdens de netwerkborrel werden de gesprekken over deze thema’s geanimeerd voortgezet en werden ook al eerste nieuwe contacten en projectideeën besproken. Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst.


Gerelateerd/Ander nieuws

27-09/23

Uitnodiging focusgroep potentieel grensoverschrijdend ov

In opdracht van het Duitse onderzoekscentrum voor spoorvervoer (DZSF) van de Duitse Spoorwegautoriteit (EBA) heeft het nexus-instituut het reactiverings- en ontwikkelingspotentieel van grensoverschrijdend reizigersverkeer per spoor onderzocht.

20-09/23

Euregio te gast bij raadsinformatieavond Rheden

Dinsdag 19 september waren Andreas Kochs en Heidi de Ruiter namens de Euregio Rijn-Waal op uitnodiging van Euregioraadslid Rob Koekkoek te gast bij de raadsinformatieavond voor de gemeenteraad van Rheden.

19-09/23

Realise-Bio: Stimulering circulaire economie

Realise-Bio ondersteunt projecten die in de breedste zin van het woord betrekking hebben op innovatief en duurzaam gebruik van biomassa.