Nieuwe eenvoudige subsidies voor kleinere NL-D initiatieven

15-01/23


Eind vorig jaar heeft het Comité van Toezicht voor het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland het Kleine Projecten Fonds (KPF) goedgekeurd. Dit nieuwe subsidieprogramma voor kleinere Nederlands-Duitse projecten gaat begin 2023 van start.

 

Het KPF is de opvolger van het succesvolle project "People to people". Met het Kleine Projecten Fonds is er voor de komende jaren weer 4,8 miljoen euro beschikbaar voor bijv. scholierenuitwisselingen, culturele activiteiten en evenementen in de Euregio Rijn-Waal. 2,4 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld door het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland.

 

De focus blijft gericht op kleinere grensoverschrijdende projecten. Dankzij een vereenvoudigde aanvraagprocedure kunnen alle verenigingen, organisaties etc. in aanmerking komen voor een bijdrage. Ook de afwikkeling is vereenvoudigd, aangezien het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Dit is een enorme vereenvoudigen voor scholen, verenigingen en vrijwilligers in het bijzonder. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, ontvangen voortaan een vast bedrag van 750 euro worden. Voor andere initiatieven of projecten in het KPF is een financiering van maximaal 25.000 euro beschikbaar.

 

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een KPF-bijdrage is dat er sprake met zijn van grensoverschrijdende samenwerking. Het Fonds voor kleine projecten (KPF) kent daarnaast de volgende vier prioriteiten:

  • Onderwijs: bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages.
  • Governance: bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten
  • Gezondheid: uitwisseling en netwerken van bijvoorbeeld zorginstellingen, preventie, gezondheidsinstellingen - maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten
  • People-to-people: bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Iedereen die een idee heeft voor een grensoverschrijdende project, kan contact opnemen met de Euregio Rijn-Waal. Meer informatie vindt u hier.

 


Gerelateerd/Ander nieuws

31-03/23

Petitie voor behoud Kleverlands in Gelderland gestart

“Mijn kleinkind van zeven jaar wil graag de streektaal van hier spreken. Daarom is het belangrijk, dat in het onderwijs aandacht wordt besteed aan het Kleverlands. De eerste stap hiervoor is erkenning volgens het Europees Handvest.”

21-03/23

Zaalvoetbaltoernooi voor sporters met een handicap groot succes

Op zaterdag 11 maart 2023 organiseerde de afdeling gehandicaptensport van SV Rees een indoortoernooi in de Westringhalle waaraan 12 teams uit de grensstreek deelnamen. Drie teams kwamen uit Nederland.

17-03/23

Goede gesprekken Netwerkbijeenkomt Euregioraad

Op donderdag 16 maart 2023 vond na drie jaar weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de leden van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ca. 35 Euregioraadleden en ambtelijke contactpersonen kwamen in het Euregio-Forum bijeen en spraken over diverse thema’s.