Interreg VI Deutschland-Nederland officieel van start

22-04/22


In het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland staat in totaal meer dan 450 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende projecten in de programmaperiode 2021-2027

 

Op donderdag 20 april is in Duisburgs het samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland gepresenteerd en officieel van start gegaan tijdens een digitaal kick-off-event. De officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie vond plaats op 11 april 2022 Diverse vertegenwoordigers van de programmapartners waren aanwezig om inzicht te geven in de nieuwe subsidieperiode van Interreg VI en informatie te verstrekken over de nieuwe voorwaarden. Hubert Bruls was als vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Waal aanwezig bij het kick-off-event.

 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen) opende het evenement.

 

Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (Gedeputeerde Provincie Limburg) hebben deelgenomen.

De Nedersaksische Minister voor Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé, sprak aansluitend.

 

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Waal gaf aan dat de afgelopen coronaperiode heeft aangetoond hoe belangrijk, maar fragiel grensoverschrijdende samenwerking kan zijn. Bruls: “Verschillende coronaregels bemoeilijkten soms de samenwerking, maar dat weerhield ondernemers en inwoners in onze regio er niet van om daar creatief mee om te gaan en elkaar op te zoeken.” Ook refereerde Bruls aan de GrensInfoPunten, die met Interregmiddelen zijn opgericht: “We zagen tijdens coronaperiode extra het belang in van de GrensInfoPunten. Zij hebben zich meer dan ooit bewezen. Het aantal aanvragen voor gesprekken bij de GrensInfoPunten zijn zelden zo hoog geweest.”

 

Daarna werd de nieuwe inhoud van het Interreg VI-programma besproken en werden vragen beantwoord. Het belangrijkste doel van het grensoverschrijdende programma is de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het programmagebied en het slechten van grensbarrières. Hubert Bruls gaf al aan dat het vervagen van landsgrenzen enorme economische en culturele mogelijkheden biedt. Burgers, organisaties en bedrijven moeten zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die het programmagebied biedt. “Interreg maakt dit alles mogelijk”, aldus Bruls.

 

Micky Adriaansens (Minister van Economische Zaken en Klimaat) sprak het slotwoord van de bijeenkomst, waarin zij ondernemers en organisaties aanmoedigde om over de grens te kijken en met partners in het buurland een Interregproject in te dienen.

 

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland, dat op 11 april officieel is goedgekeurd, is meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. De programmapartners zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners. Namens de Euregio Rijn-Waal heeft Euregio-Voorzitter Thomas Ahls de overeenkomst ondertekend. Projecten in het kader van het nieuwe Interreg VI-programma staan open voor potentiële begunstigden die willen bijdragen aan de versterking van de technische ontwikkeling en innovatie, een groen programmagebied, een verbonden grensgebied en een Europa dat dichter bij zijn burgers staat in het programmagebied.

 

Na de startbijeenkomst van Interreg VI werd een telefonisch spreekuur aangeboden onder de naam "Interreg Helpdesk", waar vertegenwoordigers van het programma beschikbaar waren om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

 

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van beide landen, potentiële begunstigden en belangstellenden uit het programmagebied, alsmede de programmapartners, die ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma.


Gerelateerd/Ander nieuws

23-05/22

ROCKET Reloaded sluit projectfase succesvol af

Op 17 mei vond in de DRU Cultuurfabriek in Ulft de afsluiting van het Interreg Deutschland-Nederland VA project ROCKET Reloaded plaats.

16-05/22

Italiaanse delegatie bezoekt Euregio Rijn-Waal

Na een onderbreking van meer dan 2 jaar als gevolg van de Coronapandemie verwelkomde de Euregio Rijn-Waal op 27 en 28 april 2022 haar partners uit de regio Apulië, Italië, in het kader van een werkbezoek van het EU Cycle-project in de Duits-Nederlandse grensregio.

16-05/22

Uitslagen deelstaatverkiezingen Nordrhein-Westfalen 2022

Op 15 mei vonden in Nordrhein-Westfalen deelstaatverkiezingen plaatsgevonden. In totaal hebben 5 partijen één of meerdere zetels in het parlement verkregen: