Haalbaarheidsstudie betonvulstof succesvol afgerond

01-06/21


Om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen, zullen de steenkoolcentrales in Duitsland en Nederland de komende jaren geleidelijk worden stopgezet.

 

Een bijproduct van de opwekking van elektriciteit uit steenkool is de poederkoolvliegas, die wordt gebruikt als gecertificeerd additief voor de productie van beton.
 

De poederkoolvliegas wordt voornamelijk gebruikt als cementvervanger. De momenteel circa 2,2 miljoen ton poederkoolvliegas zal in de toekomst niet meer beschikbaar zijn voor de betonmarkt. Cement zou de vliegas in beton grotendeels kunnen vervangen, waardoor het verbruik van primaire grondstoffen toeneemt en de CO2-uitstoot stijgt. Het gat dat ontstaat door het verdwijnen van vliegas kan worden weggewerkt door gerecycled beton te verwerken tot ‘hydraulisch geactiveerde vulstoffen’, terwijl tegelijkertijd primaire grondstoffen worden bespaard en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

 

Voor het productidee “hydraulisch geactiveerde vulstof op basis van gerecycled betonpuin” hebben AVG en MPG, als Duits-Nederlandse samenwerkingspartners, de afgelopen zes maanden een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland..
 

De markt voor betonvulstoffen in Nederland en Noordrijn-Westfalen is in kaart gebracht en het effect van gerecyclede vulstoffen in beton is geanalyseerd. De productiefaciliteiten op de AVG-locatie in Goch en de MPG-locatie in Heijen zijn onderzocht op geschiktheid voor de productie van geactiveerde betonvulstof. Daarnaast hebben AVG en MPG een rentabiliteitsberekening opgesteld om het productidee te beoordelen en een gedetailleerd projectplan voor verdere implementatie geschreven.

AVG en MPG zijn van plan het project in de nabije toekomst samen voort te zetten.


Gerelateerd/Ander nieuws

11-06/21

Euregioraad vergadert digitaal vanuit Nijmegen

De eerste Euregioraadsvergadering van dit jaar vond gisteren in digitale vorm plaats. Voorzitter Thomas Ahls en vice-voorzitter Hubert Bruls heten de ca. 120 deelnemers vanuit de historische Trêveszaal in het Nijmeegse stadhuis van harte welkom.

08-06/21

De Groen Blauwe Rijn Alliantie zet samenwerking voort

Op 1 juni vond de afsluitende bijeenkomst van het INTERREG-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) plaats. Tijdens deze digitale event presenteerden de in totaal 10 partners de indrukwekkende resultaten van dit bijzondere project.

01-06/21

Grensomroepen zoeken hulp van het publiek

REGIO8, RN7 en Antenne Niederrhein willen meer nieuws uit de grensstreek brengen en hebben daar de hulp van het publiek bij nodig. De omroepen uit de Achterhoek, Kleef en Nijmegen hopen met een vragenlijst meer informatie te krijgen over de nieuwsbehoefte.