Digitale première voor de Grenslandconferentie NRW en NL

03-12/20


Tijdens de tweede grensconferentie met de actoren van de grensoverschrijdende samenwerking hebben Nederland en Nordrhein-Westfalen de eerste Grenslandprijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking uitgereikt en de nieuwe Grenslandagenda voor 2021 vastgesteld. Wegens Corona vond de Grenslandconferentie deze keer digitaal plaats.

 

Onder het gezamenlijke voorzitterschap van minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops werd in het bestuurlijk overleg met leden van de regeringen van Nordrhein-Westfalen en Nederland, de aan de grens gelegen Bezirksregierungen, de grensprovincies en de vier Euregio’s de Grenslandagenda 2021 vastgesteld. In de Grenslandagenda 2021 zijn beide landen het eens geworden over de gezamenlijke speerpunten van de samenwerking voor volgend jaar. De partners willen het komende jaar belangrijke vooruitgang boeken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid.

 

Thomas Ahls, voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, woonde de het bestuurlijk overleg bij en is bijzonder verheugd dat het thema veiligheid nu op de agenda staat: "Het thema veiligheid is een zeer belangrijk thema, juist voor de inwoners van de grensregio. De grensoverschrijdende inzet van ambulances is nog steeds niet goed geregeld en er zijn nog steeds veel uitdagingen voor de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding die we samen moeten aanpakken. Het is belangrijk dat de grensregio hierin wordt gesteund door de twee landen".

 

Daarnaast zal in het kader van de Grenslandagenda de samenwerking tijdens de Corona-pandemie worden geëvalueerd en verbeteringen voor de toekomst worden geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van de structuur van de samenwerking, de coördinatie van de maatregelen of de communicatie met de burgers.

 

In een aansluitende live-uitzending vanuit Duisburg werd de eerste gezamenlijke Grenslandprijs uitgereikt.  Dit jaar werd de Grenslandprijs uitgereikt aan het project "Sprich Deine Nachbarsprache / Spreek je Buurtaal". In dit project leren leerlingen van 33 basisscholen aan beide zijden van de grens de taal en cultuur van hun buurland kennen. Het project werd uit 36 inzendingen tot winnaar verkozen. Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops hadden tijdens de eerste Grenslandconferentie in 2019 besloten deze nieuwe prijs in te voeren.

 

Minister Holthoff-Pförtner concludeerde afsluitend: "De Grenslandconferentie heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk uitwisselingsplatform voor onze landen. Het is de familiereünie van de grensregio, waar de actoren met elkaar in contact komen en waar de samenwerking vorm krijgt. Eenmaal per jaar - deze keer voornamelijk online - brengt de Grenslandconferentie alle belangrijke partners bijeen aan één tafel om gezamenlijk de prioriteiten van de grensoverschrijdende samenwerking vast te stellen. Hoe belangrijk deze nauwe samenwerking is, blijkt wel uit de pandemie. Hierdoor konden we de grenzen openhouden. Dit netwerk is de sleutel tot succes en we zullen ons er dan ook voor blijven inzetten."

 

 

 


Gerelateerd/Ander nieuws

08-04/24

Openbare aanbestedingsprocedure gestart

Tussentijdse evaluatie & stakeholderconsultatie

02-04/24

Europaparlementariër Jens Geier bezoekt de Euregio Rijn-Waal

Europarlementariër Jens Geier bracht op 25 maart 2024 een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal. Hier sprak de heer Geier met Andreas Kochs, secretaris en Heidi de Ruiter, plv. secretaris van de Euregio Rijn-Waal.

28-03/24

Kreis Kleve intensiveert samenwerking met Euregio Rijn-Waal

Landrat Christoph Gerwers sprak met Euregio-secretaris Andreas Kochs en diens plaatsvervanger Heidi de Ruiter over de medische zorg in de grensregio.