Consultatieprocedure Strategische Agenda 2025+

20-07/20


Het afgelopen jaar heeft de Euregio Rijn-Waal in nauwe samenwerking met haar lidorganisaties en stakeholders het concept ontwikkeld voor de Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal.

 

De Euregioraad heeft op 4 juni jl. ingestemd met het voorstel de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+ ter consultatie voor te leggen aan de leden en stakeholders. Graag willen wij u de mogelijkheid bieden inhoudelijk te reageren op de Strategische Agenda 2025+.

 

Eventuele reacties kunt u tot 25 september 2020 richten aan Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg of per e-mail aan deruiter@euregio.org  o.v.v. Strategische Agenda 2025+. Wij verzoeken u in uw reactie aan te geven of u op persoonlijke titel reageert of namens de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

 

Op 9 oktober bespreekt het Dagelijks Bestuur de reacties van de schriftelijke consultatie, waarna de Strategische Agenda 2025+ op 26 november ter vaststelling aan de Euregioraad zal worden voorgelegd. Vervolgens zullen wij u vanzelfsprekend de vastgestelde Strategische Agenda 2025+ doen toekomen.

 

Klik hier voor het concept van de Strategische Agenda 2025+.


Gerelateerd/Ander nieuws

12-08/20

Corona-enquête voor sociale ondernemingen

Het INTERREG Europe project BRESE, waarvan de Euregio Rijn-Waal lead partner is, kijkt ook over landsgrenzen heen naar de impact van Covid-19 op sociale ondernemingen en de financiële steunprogramma’s van de overheid.

04-08/20

Corona Update Euregio Rijn-Waal: nieuwe maatregelen NRW

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

03-08/20

Schatkamerroute en smokkelaarspad: ontdekkingsreis in de Euregio

Op het Smokkelaarspad in de voetsporen treden van smokkelaars van weleer of op zoek gaan naar verborgen parels op de Schatkamerroute: dat kan op twee van de in totaal tien nieuwe fiets- en wandelroutes die het bureau voor toerisme van de Regio Niederrhein, Niederrhein Tourismus, heeft ontwikkeld.