Consultatieprocedure Strategische Agenda 2025+

20-07/20


Het afgelopen jaar heeft de Euregio Rijn-Waal in nauwe samenwerking met haar lidorganisaties en stakeholders het concept ontwikkeld voor de Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal.

 

De Euregioraad heeft op 4 juni jl. ingestemd met het voorstel de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+ ter consultatie voor te leggen aan de leden en stakeholders. Graag willen wij u de mogelijkheid bieden inhoudelijk te reageren op de Strategische Agenda 2025+.

 

Eventuele reacties kunt u tot 25 september 2020 richten aan Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg of per e-mail aan deruiter@euregio.org  o.v.v. Strategische Agenda 2025+. Wij verzoeken u in uw reactie aan te geven of u op persoonlijke titel reageert of namens de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

 

Op 9 oktober bespreekt het Dagelijks Bestuur de reacties van de schriftelijke consultatie, waarna de Strategische Agenda 2025+ op 26 november ter vaststelling aan de Euregioraad zal worden voorgelegd. Vervolgens zullen wij u vanzelfsprekend de vastgestelde Strategische Agenda 2025+ doen toekomen.

 

Klik hier voor het concept van de Strategische Agenda 2025+.


Gerelateerd/Ander nieuws

14-05/21

Overlijdensbericht Roy van der Lans

Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze college Roy van der Lans.

14-05/21

Corona Update: nieuwe maatregelen Duitsland

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

07-05/21

KISS ME blikt positief terug op Europese samenwerking

Na 4 jaar samenwerking loopt het KISS ME-project op 30.06.21 ten einde. Eind april kwamen de projectpartners en stakeholders uit de Europese regio’s voor de laatste keer bijeen om de succesvolle samenwerking te vieren en te zien hoe de projectpartners de in het kader van het project ontwikkelde actieplannen in hun regio's hebben omgezet.