Consultatieprocedure Strategische Agenda 2025+

20-07/20


Het afgelopen jaar heeft de Euregio Rijn-Waal in nauwe samenwerking met haar lidorganisaties en stakeholders het concept ontwikkeld voor de Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal.

 

De Euregioraad heeft op 4 juni jl. ingestemd met het voorstel de conceptversie van de Strategische Agenda 2025+ ter consultatie voor te leggen aan de leden en stakeholders. Graag willen wij u de mogelijkheid bieden inhoudelijk te reageren op de Strategische Agenda 2025+.

 

Eventuele reacties kunt u tot 25 september 2020 richten aan Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg of per e-mail aan deruiter@euregio.org  o.v.v. Strategische Agenda 2025+. Wij verzoeken u in uw reactie aan te geven of u op persoonlijke titel reageert of namens de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

 

Op 9 oktober bespreekt het Dagelijks Bestuur de reacties van de schriftelijke consultatie, waarna de Strategische Agenda 2025+ op 26 november ter vaststelling aan de Euregioraad zal worden voorgelegd. Vervolgens zullen wij u vanzelfsprekend de vastgestelde Strategische Agenda 2025+ doen toekomen.

 

Klik hier voor het concept van de Strategische Agenda 2025+.


Gerelateerd/Ander nieuws

20-07/21

50 JAAR EUREGIO RIJN-WAAL: BLIK IN HET ARCHIEF

In 2021 viert de Euregio Rijn-Waal haar 50-jarig bestaan. Gedurende het jaar nemen wij u elke maand mee terug naar het verleden en laten u een bijzonder archiefstuk zien.

19-07/21

Corona Update: Nederland opnieuw risicogebied voor Duitsland

Hier vindt u sinds 4 mei 2020 regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

14-07/21

Resolutie CvdR over grensoverschrijdende samenwerking

In een poging om de grensoverschrijdende samenwerking weer bovenaan de beleidsagenda van de EU te krijgen, heeft het Comité van de Regio's (CvdR) op 1 juli een resolutie aangenomen.