Euregio Rijn-Waal en Corona - enquete grensbeleving

08-04/20


Het Coronavirus heeft op dit moment een grote invloed op het dagelijks leven van eenieder. Voor het onder controle brengen van deze pandemie is een goede grensoverschrijdende afstemming en informatie-uitwisseling van groot belang. Graag informeren wij u over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in de Euregio Rijn-Waal.

 

Op initiatief van Nordrhein-Westfalen is er een Crossborder Taskforce Corona opgericht, met daarin vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministeries van Nordrhein-Westfalen, Nederland en België. Hier vindt een permanente monitoring plaats en wordt relevante informatie uitgewisseld en gedeeld. De Taskforce overlegt regelmatig met de NRW-NL Euregio's over actuele ontwikkelingen in het grensgebied. Voor alle regelingen, voorschriften e.d rondom de aanpak van het Corona-virus verwijzen wij u naar de informatiepagina’s van Nederland en Nordrhein-Westfalen:

Voor Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona 

 

Ook de vier Veiligheidsregio’s in onze Euregio staan door middel van de vier grensliaisons in nauw overleg met de Kreise Kleve en Wesel. De goede informele contacten tussen de veiligheidsinstanties, die mede door de Ronde Tafel Openbare Orde en Veiligheid worden onderhouden, betalen zich in deze crisissituatie uit.

 

Met name de grensgangers worden momenteel geconfronteerd met vele vragen. De nationale steunmaatregelen houden veelal geen rekening met de grensgangers. Vooral ZZP’ers wonend in het buurland dreigen buiten de steunmaatregelen te vallen. Het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal krijgt dan ook dagelijks vele vragen van verontruste grensgangers. Vanuit de Nederlandse overheid is inmiddels toegezegd ook aan deze doelgroep aandacht te gaan besteden. Alle informatie voor grenspendelaars en ondernemers kunt u nalezen op www.grenzinfo.eu. Ook kunt u de collega’s van het GrensInfoPunt bereiken via +49-2821-793079.

 

Het Euregioaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg van de Euregio Rijn-Waal heeft kunnen bemiddelen bij de contacten tussen ziekenhuizen in de Euregio. Duitse ziekenhuizen zijn bereid IC-capaciteit beschikbaar te stellen voor Nederlandse IC-patiënten. Zo is het Radboudumc hierover in contact met de ziekenhuizen in Kleve, Emmerich en Moers.

 

Ook de vele grensoverschrijdende projecten in onze Euregio worden getroffen door het Coronavirus. Geplande activiteiten kunnen nu geen doorgang vinden en moeten helaas uitgesteld worden. Daarom wordt ingezet op een algemene verlenging van de uitvoeringsperiode van diverse projecten. Meer informatie hierover kunt u nalezen op www.deutschland-nederland.eu.

 

De voorbereiding van nieuwe projectvoorstellen loopt gewoon door. Zo blijven in het kader van PeopleII People nieuwe aanvragen voor uitwisselingsactiviteiten van harte welkom. Zie daartoe ook www.euregio.org/peopletopeople.

 

Tot slot willen wij uw aandacht vragen voor een onderzoek van Bas Maartense, stagiair van de Radboud Universiteit Nijmegen, naar de perceptie van de grens en u vriendelijk verzoeken zijn vragenlijst in te vullen via de volgende link: https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EDaXdXbN2q58jP

 

Wij hopen dat wij u snel weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.


Gerelateerd/Ander nieuws

03-07/20

De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Samen sterker” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal.

30-06/20

INTERREG-stuurgroep keurt nieuw media-project goed

De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft eind juni een nieuw project goedgekeurd. Met het project “Nachrichten/Nieuws” wordt in totaal bijna € 700.000 in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd.

26-06/20

Corona Update Euregio Rijn-Waal: nieuwe versoepelingen Nederlnd

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.