Burgemeesters 100.000+ -steden spreken over samenwerking

05-12/19


In 2017 hebben de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal - Düsseldorf, Duisburg en Moers aan de Duitse kant en Arnhem, Nijmegen en Ede aan de Nederlandse kant - overeenstemming bereikt over het versterken van de samenwerking.

 

Sindsdien zijn er verschillende samenwerkingsprojecten geweest, op thema’s zoals slimme logistiek, vrijwillige initiatieven voor immigranten en snelle fietsverbindingen.

 

Vandaag zijn de burgemeesters opnieuw bijeengekomen om de doorontwikkeling van de samenwerking te verkennen. De nadruk lag op onderwerpen die verband houden met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Als nieuw lid van de Euregio is op uitnodiging van burgemeester Sören Link ook de loco-burgemeester van de Apeldoorn aangesloten.

 

De zeven steden hebben afgesproken zich te gaan in zetten voor een duurzame stedelijke ontwikkeling met daarbij specifiek aandacht voor schone en duurzame mobiliteit, in het bijzonder de binnenscheepvaart. Speciale aandacht werd ook besteed aan de energietransitie aan beide zijden van de grens, biodiversiteit in het stedelijk gebied en een gezonde, groene leefomgeving.

 

Duisburg is al lang overtuigd van het belang van grensoverschrijdende samenwerkin en is zich er van bewust, dat Nederland een belangrijke handelspartner van Noordrijn-Westfalen is. Grensoverschrijdende samenwerking op gebieden als economie en duurzaamheid moet daarom toekomstgericht zijn. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls vult aan: ‘Steden zijn hierbij cruciaal als motoren van de regionale economie’. Wethouder Hester Veltman van de gemeente Ede benadrukt dat “innovatie in de landbouw en voedselproductie essentieel is voor de biodiversiteit, gezonde leefomgeving en emissiereductie. Het Ministerie van NRW heeft interesse in de aanpak van de Regio Foodvalley. Deze kennis delen wij graag met onze Duitse partners”.

 

Het was geen toeval dat het Centrum voor brandstofceltechnologie van de universiteit van Duisburg als locatie voor de bijeenkomst werd gekozen. Samen met Nederlandse partners wordt hier onderzoek gedaan naar alternatieve aandrijfsystemen op het gebied van schonere logistiek.  Stadtdirektor Martin Murrack van Duisburg is optimistisch over het effect van de intensieve grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Na de bijeenkomst legt hij uit: "Voor de steden in de Rijn-Waalregio leveren innovaties op het gebied van slimme logistiek een waardevolle bijdrage aan de vermindering van de uitstoot in het stedelijk gebied.’’

 

Burgemeester Marcouch, burgemeester van Arnhem, voegt daaraan toe: "De ontwikkelingen in het regionale waterstofcluster bieden een uitgelezen kans voor onze grensregio. We kunnen samen met Duitse en Nederlandse partners vooruitgang boeken in de bestrijding van luchtverontreiniging en CO2uitstoot. Dit geldt zowel voor vervoer over land als ook voor de binnenvaart over de rivieren Rijn en Waal."

 

Burgemeester Christoph Fleischhauer van de Duitse stad Moers kan alleen maar instemmen met deze inschatten. Moers werkt in samenwerking met de Kreis Wesel ook aan duurzame concepten op het gebied van milieuvriendelijke voortstuwingstechnologieën, waaronder waterstof. Een belangrijk vervoermiddel, de fiets, staat al in de focus. Een gezamenlijke haalbaarheidsstudie, het "Euregionale Radverkehrsplan", getuigde van het hoge potentieel van een fietssnelroute voor Moers-Kamp-Lintfort  . "Gezien de nieuwbouw van de Berufskolleg Campus in Moers en de Hochschule  Rhein-Waal Hogeschool in Kamp-Lintfort, is de aanleg van het fietspad een belangrijk project. Veel van de toekomstige leerlingen zullen deze fietsverbinding gebruiken”.

 

Foto (v.l.n.r.: Stadtdirektor Duisburg Martin Murrack, Geschäftsführer Euregio Rhein-Waal Sjaak Kamps, wethouder Ede Hester Veltman-Kamp, burgemeester Arnhem Ahmed Marcouch, burgemeester Nijmegen Hubert Bruls, burgemeester Moers Christoph Fleischhauer, Beigeordneter Düsseldorf Christian Zaum, wethouder Apeldoorn Nathan Stukker, Dipl.-Ing. Joachim Jungsbluth van  Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT GmbH)


Gerelateerd/Ander nieuws

29-05/20

Nieuwe wandelroute roept op tot verzoening

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er hard gestreden in de Ooijpolder bij Nijmegen tussen de Thornsche Molen en Zyfflich. Wanneer je vandaag de dag door het polderlandschap loopt merk je weinig meer van de zware strijd die hier geleverd werd.

29-05/20

Corona Update Euregio Rijn-Waal: nieuwe versoepelingen NL, NRW

Hier vindt u sinds 4 mei regelmatig een update met betrekking tot verspreiding van het corona-virus in de Euregio Rijn-Waal en de maatregelen die in beide landen gelden.

14-05/20

Euregio’s willen oplossingen voor grenspendelaars die door coron

In een gezamenlijke brief aan de verantwoordelijke ministers in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf Euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn.