Interreg Europe Project BRESE ondersteunt sociale ondernemingen

27-11/19


Op 27 november 2019 vond de officiële Kick Off bijeenkomst van het Interreg Europe project BRESE – Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship” plaats.

 

Het Interreg Europe Project „BRESE - Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship“, met de Euregio Rijn-Waal als leadpartner, heeft tot doel de barrières voor sociale ondernemers te verminderen en subsidie-instrumenten te verbeteren. Daartoe worden bestaande beleidsvoorwaarden en subsidie-instrumenten in vijf verschillende Europese regio´s met elkaar vergeleken en ervaringen en best practices met elkaar uitgewisseld. Partners in het consortium zijn, naast de Euregio Rijn-Waal, HAMAG-BICRO (Kroatië), het ministerie van Milieubescherming en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland, de Slowaakse Ontwikkelingsmaatschappij, het Regionaal Ontwikkelingsbureau Rzeszow (Polen) en de Universiteit van Letland.

 

Sjaak Kamps, Secretaris van de Euregio Rijn-Waal, opende het evenement en verwelkomde de aanwezige partners en stakeholders uit de Europese partner regio’s en de gasten uit het gebied van de Euregio Rijn-Waal. Ook Sina Hoch, projectcoördinator van het BRESE-project, verwelkomde de aanwezigen en benadrukte de toegevoegde waarde van de samenwerking: "Tot nu toe krijgen sociale ondernemingen helaas nog weinig aandacht in onze grensoverschrijdende samenwerking. Het BRESE-project biedt ons de unieke kans om samen te werken met Europese partners en te leren van andere regio's waar al enkele initiatieven ter ondersteuning van sociale ondernemingen bestaan.”

 

Sociale ondernemingen in Europese regio’s versterken en het bewustzijn van het potentieel van deze ondernemingen vergroten.

Sociale ondernemingen combineren ondernemersactiviteiten met het bereiken van positieve sociale of ecologische effecten; winsten worden geherinvesteerd om deze doelen te bereiken. Zij vertegenwoordigen een nieuw soort ondernemerschap en hebben in het verleden al bewezen dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan inclusieve groei en het aangaan van sociale uitdagingen. Sociale ondernemingen vertegenwoordigen nu al 10% van de Europese economie en een van de vier nieuw opgerichte ondernemingen in de Europese Unie is een sociale onderneming. Echter hebben sociale ondernemingen vaak met wettelijke belemmeringen, toegang tot adequate financiering en een gebrek aan bewustzijn van het potentieel van deze ondernemingen te kampen en moeten concurreren met traditionele ondernemingen. Er bestaat ook geen universele, uniforme definitie van het begrip "sociale onderneming", wat de regulering en financiering ervan in verschillende systemen moeilijk maat. Het BRESE-project heeft dus tot doel deze belemmeringen voor sociale ondernemingen te verminderen, het bewustzijn van hun potentieel te vergroten en de bestaande kadervoorwaarden en subsidieprogramma's voor sociale ondernemingen te optimaliseren door de instrumenten van de verschillende Europese grensregio's met elkaar te vergelijken en best practices te identificeren.

 

Aan het einde van het KISS ME-project zullen vijf regionale actie plannen worden ontwikkeld met concrete maatregelen en aanbevelingen, die in de tweede fase van het project zullen uitgevoerd worden. De resultaten van het project zullen op Europees niveau worden verspreid en zullen andere Europese regio's kennis verschaffen over de wijze waarop regionale financieringsinstrumenten beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van sociale ondernemingen.

 

De BRESE-project partners kijken uit naar een succesvolle samenwerking!


Gerelateerd/Ander nieuws

06-12/19

Het nieuwe Open Data Portal staat online

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) en Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt (IT.NRW) hebben gezamenlijk een Open Data Portal met grensoverschrijdende arbeidsmarktgegevens ontwikkeld:

06-12/19

Studenten ROC de Leijgraaf krijgen rondleiding bij Airport Weeze

Dinsdag 26 november ontving Aiport Weeze een groep Travel & Leisure studenten van ROC de Leijgraaf in Cuijk.

05-12/19

Burgemeesters 100.000+ -steden spreken over samenwerking

In 2017 hebben de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal - Düsseldorf, Duisburg en Moers aan de Duitse kant en Arnhem, Nijmegen en Ede aan de Nederlandse kant - overeenstemming bereikt over het versterken van de samenwerking.