Eerste bijeenkomst werkgroep “grensoverschrijdende arbeidsmarkt”

04-07/19


In 2018 is de Euregio Rhein-Waal gestart met een project ter versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

 

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, arbeidsbemiddelingsorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen, zowel uit Nederland als uit Duitsland, hebben zich bij dit initiatief voor een grensoverschrijdend arbeidsmarktplatform aangesloten. In themaworkshops zullen de barrières van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in kaart gebracht worden, de oorzaken besproken worden en zal er gezamenlijk worden gezocht naar oplossingen.

Op 13 juni kwam de werkgroep “grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling” bij de Euregio Rijn-Waal samen voor een eerste workshop. Niet alleen was dit een verbetering van het netwerk, maar er werden ook tal van suggesties en ideeën geopperd voor het vinden van banen en personeel in het buurland. Medewerkers van het Jobcenter, de Agentur für die Arbeit (Duitse arbeidsbureau), het GrensInfoPunt en het UWV werken hier samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en uitzendbureaus.


Gerelateerd/Ander nieuws

19-09/19

Succesvolle workshop "Agro Cross Border"

Woensdag, 18-09-2019 vond in het tuinbouwgebied NEXT GARDEN - Bergerden in de Gemeente Lingewaard een Duits-Nederlandse Workshop rond het thema Agrobusiness met focus op duurzame energiewinning en –distributie plaats.

19-09/19

Euregio Rijn-Waal 23 september gesloten

Wegens een interne bijeenkomst blijft de Euregio Rijn-Waal op 23 september 2019 gesloten.

17-09/19

Inschrijving Euregionale scholenwedstrijd geopend

‘75 jaar vrijheid – leven in de grensregio’: onder dit motto vindt dit jaar voor de tweede keer de Euregionale Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal plaats.