100.000+- steden Euregio Rijn-Waal werken samen aan duurzaamheid

24-09/18


De besturen van de zes 100.000+ gemeenten binnen de Euregio Rijn- Waal hebben tijdens een ontmoeting in Nijmegen op 20 september jl. hun samenwerking in het 100.000+ samenwerkingsverband bekrachtigd door de volgende stap in deze samenwerking te zetten . De komende periode willen zij gezamenlijk werken aan duurzaamheidsthema’s.

 

Tijdens de bijeenkomst in Green Capital Nijmegen tussen bestuurders van Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf is afgesproken intensiever kennis te delen- en uit te wisselen en samen te werken  op de gebieden energietransitie, groene, gezonde en vitale stad en de ontwikkeling van slimme mobiliteit.

De burgemeester van Duisburg, burgemeester Sören Link, onderstreept het belang van de positieve ervaringen van de People to People projecten. “De INTERREG-projecten hebben een duidelijke meerwaarde voor mensen aan beide zijden van de grens. Wie de grensregio versterkt, versterkt de Europese interne markt en de cohesie in Europa".

 

Afstemming en samenwerking
Op alle thema’s gaan de steden kennis delen en kijken  waar men meer voordelen kan halen door samen te werken. Bij energietransitie is een eerste stap de bijdrage aan een grensoverschrijdende energieconferentie die de Nederlandse overheid samen met die van Nordrhein-Westfalen organiseert komend voorjaar.

De samenwerking binnen het thema groene, gezonde en vitale stad zal zich richten op het delen van kennis over onder meer biodiversiteit, voeding en gezondheid en burgerparticipatie. De steden willen graag van elkaars experimenten leren waarbij bijvoorbeeld inwoners  in aanraking komen met gezond en duurzaam voedsel, de kennis van gezond en duurzaam voedsel verbeterd kan worden en gekeken wordt hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het groen en  gezond maken van de stad.

Volgens wethouder Hester Veltman-Kamp van Ede liggen hier volop kansen: “ In  de Foodstad Ede hebben we vanuit onze integrale voedselvisie al veel projecten en samenwerkingen  in gang gezet. We hebben we samen met onze regio partners in de Regio FoodValley  veel kennis van gezond voedsel en toepassingen op het gebied van Food die ook voor andere gemeenten waardevol zijn.  Wij willen deze kennis graag delen en op  onze beurt kunnen wij weer leren van hoe andere steden inwoners betrekken bij het groen en gezond maken van de stad”

Slimme mobiliteit krijgt handen en voeten door het uitwisselen van kennis en grensoverschrijdend  verbinden van pilots. Daarvoor is onlangs gestart met een gezamenlijk onderzoek om grensoverschrijdende snelfietsroutes in kaart te brengen en mogelijk met elkaar te verbinden.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer  van  Moers: "De mobiliteit van de toekomst blijft een individuele aangelegenheid. De meest efficiënte manier om van A naar B te komen dat telt. Het vervoermiddel, dat hier een steeds belangrijkere rol bij kan spelen, is de eBike – mits de infrastructuur ook goed is. Daarom hebben we een Euregionaal mobiliteitsplan voor fietspaden gelanceerd”.

Tot slot willen de steden zich gezamenlijk hard maken voor verbeteren van luchtkwaliteit op de rivieren en de verduurzaming van de scheepvaart. Immers 5 van de 6 steden liggen aan grote rivieren en hebben te maken met drukke scheepvaartroutes op het water.

Burgemeester Bruls van Nijmegen is als gastheer tevreden over de ontmoeting: Ik ben blij met deze samenwerking in de 100.000+ steden van onze Euregio. Als motoren van de economie is het de taak van de grote steden samenwerking handen en voeten te geven. Uitdagingen in duurzaamheid en mobiliteit kunnen allang niet meer lokaal opgepakt worden.

 

Achtergrond
Het 100.000+ stedennetwerk is een initiatief van de 100.000+steden in de Euregio Rijn-Waal om, als boegbeeld van de euregionale samenwerking, een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio, de positionering in het krachtenveld tussen Randstad en Rhein-Ruhrgebied en op Europees niveau en het realiseren van de Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal.
De steden doen dit door het uitwisselen van kennis inzichten en ervaringen rondom stedelijke vraagstukken, door gezamenlijk projecten te ontwikkelen en het gezamenlijk behartigen van belangen van de regio op provinciaal, deelstaat, nationaal en Europees niveau. Daarbij is bijzondere aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling langs de lijnen van de EU 2020-doelstellingen smart, green and inclusive growth en accenten op duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie. Tijdens de eerste burgemeestersconferentie van het 100.000+ stedennetwerk in februari 2017 zijn de contouren van de samenwerking vastgelegd in een Memorandum of Understanding, met als titel “Towards smart, green and inclusive cities”. In deze verklaring is de intentie uitgesproken tot intensivering van deze samenwerking. De bijeenkomst van 20 september is een vervolgstap in de samenwerking.

 

Foto: van links naar rechts: Burgemeister Christoph Fleischhauer (Moers), Oberburgemeister Sören Link (Duisburg), burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen), wethouder Hester Veltman-Kamp (Ede), burgemeester Ahmed Marcouch (Arnhem), Sjaak Kamps (secretaris Euregio).


Gerelateerd/Ander nieuws

12-11/19

De Europese arbeidsmarkt: experts bijeen in Wunderland Kalkar

Het jaarlijkse EURES crossborder seminar, dat afgelopen week plaatsvond in Wunderland Kalkar, stond dit jaar in het teken van werken in Europa – met name van grenswerken in Duitsland, Nederland en België.

07-11/19

INTERREG-initiatief Super-Surf wint D-NL economieprijs 2019

Het Duits-Nederlandse INTERREG-project SuperSurf begon als een van de 35 kandidaten en won uiteindelijk op 4 november de Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2019.

06-11/19

Kennisuitwisseling zelfrijdende shuttles

Ruim 60 Duitse en Nederlandse ondernemers, technici, juristen, vervoerders, stadsplanners, verzekeraars en verkeersjuristen spraken op 24 oktober op Flughafen Weeze samen over de kansen en problemen van autonoom rijdende passagiershuttles.