Scholierenuitwisseling rondom thema "water als wapen"

28-06/18


Op maandag 25.06.2018 werd het watermuseum te Arnhem door in totaal 90 scholieren van de Gesamtschule Rindern en het OBC Elst bezocht.

 

In het Watermuseum werd een speciaal door de werkgroep “Water als wapen” ontworpen lespakket aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen gingen met proeven aan de slag in het laboratorium van het museum en namen deel aan een evacuatiespel waarbij de keuze centraal stond wat mee te nemen bij een vlucht bij een hoogwaterramp. Bovendien was er een prijsvraag, verbonden aan de veelheid van opdrachten die de scholieren moesten uitvoeren. Na afloop van de intensieve ochtend werd aan de leerlingen van de beste groep een prijs uitgereikt. De nadruk lag niet zozeer op het competitieve maar meer op kennismaking en samenwerking.

Na de lunch vertrokken begeleiders en scholieren naar het Hollandsch Duitsch gemaal in de Ooijpolder. De leerlingen kregen hier informatie over landschap in relatie tot water en Waal en in het bijzonder de bruggen waar in de periode 1944-1945 veel strijd gewoed heeft. In het gemaal zelf zorgde het waterschap voor deskundige uitleg. Daarbij richtte men zich op beheer van water, klimaatverandering en de totstandkoming van het gemaal in 1933, het jaar dat Hitler aan de macht kwam.

Samengevat een geslaagd uitwisselingsprogramma waarin iedereen met enthousiasme meedeed.

 

Deze scholierenactiviteit maakt deel uit van het People to People project “Water als Wapen”. Dit project houdt zich bezig met de betekenis van het rivierenlandschap in de regio Niederrhein/Nederrijn. Aan de ene kant ligt de focus op het verleden omdat tijdens de tweede wereldoorlog door het laten ontploffen van de dijken water doelgericht als wapen werd ingezet. Aan de andere kant is het hoogwatergevaar nog steeds actueel en kent geen grenzen. Activiteiten zijn o.a.: projecten met scholieren, ontmoetingen van historische verenigingen, verschillende presentaties, plaatsen van luisterkeien op historisch relevante plekken, ontwikkelen van een fietsroute enz.

 

De Euregio Rijn-Waal ondersteunt het project “Water als wapen” in het kader van „People to People“ met middelen van het EU-programma Deutschland-Nederland.


Gerelateerd/Ander nieuws

18-09/18

Nederlands-Duitse scholenwedstrijd roept op tot creativiteit

Ken jij je buren? Deze vraag stelt de Euregio Rijn-Waal, die dit jaar voor het eerst een grensoverschrijdende scholenwedstrijd organiseert. Deze richt zich op middelbare scholen aan beide kanten van de grens.

14-09/18

Euregio Rijn-Waal bezoekt Düsseldorf

Op uitnodiging van de Düsseldorfer Euregioraadsleden Dietmar Wolf en Angelika Wien-Mroß brachten Andreas Kochs, plv. secretaris en Heidi de Ruiter, beleidsmedewerker afgelopen donderdag een bezoek aan de Stadt Düsseldorf.

11-09/18

Zevenaar en Emmerich vieren samen open monumentendag

De werkgroep Open Monumentendagen Rijnwaarden kijkt terug op een zeer geslaagde versie 2018. Afgelopen zaterdag en zondag werd samen met de werkgroep “Tag des offenen Denkmals” in Emmerich en Stadt Emmerich am Rhein een programma aan beide zijden van de grens neergezet.