Scholierenuitwisseling rondom thema "water als wapen"

28-06/18


Op maandag 25.06.2018 werd het watermuseum te Arnhem door in totaal 90 scholieren van de Gesamtschule Rindern en het OBC Elst bezocht.

 

In het Watermuseum werd een speciaal door de werkgroep “Water als wapen” ontworpen lespakket aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen gingen met proeven aan de slag in het laboratorium van het museum en namen deel aan een evacuatiespel waarbij de keuze centraal stond wat mee te nemen bij een vlucht bij een hoogwaterramp. Bovendien was er een prijsvraag, verbonden aan de veelheid van opdrachten die de scholieren moesten uitvoeren. Na afloop van de intensieve ochtend werd aan de leerlingen van de beste groep een prijs uitgereikt. De nadruk lag niet zozeer op het competitieve maar meer op kennismaking en samenwerking.

Na de lunch vertrokken begeleiders en scholieren naar het Hollandsch Duitsch gemaal in de Ooijpolder. De leerlingen kregen hier informatie over landschap in relatie tot water en Waal en in het bijzonder de bruggen waar in de periode 1944-1945 veel strijd gewoed heeft. In het gemaal zelf zorgde het waterschap voor deskundige uitleg. Daarbij richtte men zich op beheer van water, klimaatverandering en de totstandkoming van het gemaal in 1933, het jaar dat Hitler aan de macht kwam.

Samengevat een geslaagd uitwisselingsprogramma waarin iedereen met enthousiasme meedeed.

 

Deze scholierenactiviteit maakt deel uit van het People to People project “Water als Wapen”. Dit project houdt zich bezig met de betekenis van het rivierenlandschap in de regio Niederrhein/Nederrijn. Aan de ene kant ligt de focus op het verleden omdat tijdens de tweede wereldoorlog door het laten ontploffen van de dijken water doelgericht als wapen werd ingezet. Aan de andere kant is het hoogwatergevaar nog steeds actueel en kent geen grenzen. Activiteiten zijn o.a.: projecten met scholieren, ontmoetingen van historische verenigingen, verschillende presentaties, plaatsen van luisterkeien op historisch relevante plekken, ontwikkelen van een fietsroute enz.

 

De Euregio Rijn-Waal ondersteunt het project “Water als wapen” in het kader van „People to People“ met middelen van het EU-programma Deutschland-Nederland.


Gerelateerd/Ander nieuws

19-02/19

Euregio-ambassadeurs in gesprek met scholieren

Ongeveer tachtig scholieren van de Euregio-Realschule in Kranenburg voerden op 19 februari een levendige discussie met de Euregio-Ambassadeurs over het leven in de grensregio.

16-02/19

Subsidieregeling "75 jaar vrijheid"

In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

04-02/19

Arnhem bezoekt Euregio Rijn-Waal

Donderdag 31 januari brachten burgemeester Achmed Marcouch en de Euregio-contactpersonen Cécile de Boer en Henk van de Berg uit Arnhem een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal.