Internationaal bezoek voor KISS ME project

29-05/18


In het kader van een locatiebezoek heeft de Euregio Rijn-Waal met de projectpartners van het INTERREG Europe project “KISS ME” op 9 mei 2018 het cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW bezocht.

 

Dit cluster is een best practice-voorbeeld van regionale en grensoverschrijdende innovatiesteun op het gebied van sleuteltechnologieën in de Duits-Nederlandse grensregio. Het bezoek was echter meer als slechts een “best-practice-voorbeeld”: Deze bijeenkomst van de drie Interreg Europe projecten “KISS ME”, “STEPHANIE” en “NMP-REG” was de eerste keer dat alle Interreg Europe projecten waaraan NRW deelneemt, elkaar ontmoetten. De drie projecten bieden belangrijke strategische impulsen voor het vormgeven van toekomstige ontwikkelingen in de deelnemende regio's van Europa op het gebied van innovatie.

 

Het bezoek vond in het kader van de interregionale bijeenkomst van het KISS ME project plaats. Hiervoor nodigde de Euregio Rijn-Waal als lead partner van het KISS ME project alle deelnemende projectpartners van de grensregio’s van Frankrijk en Spanje, Hongarije en Kroatië, en Zweden en Noorwegen naar Düsseldorf uit. De projectpartners werden begeleid door geselecteerde regionale stakeholders. Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen, strategieën en ideeën op het gebied van MKB-steun en innovatie met elkaar uit te wisselen. Bovendien toonde de Euregio Rijn-Waal de KISS ME projectpartners en stakeholders succesvolle voorbeelden uit onze regio, bijv. het IDE-competentiecentrum voor innovatie en ondernemerschap aan de Universiteit Duisburg-Essen en het Cluster NMWP.NRW.

 

Bij dit locatiebezoek lag de focus naast de algemene clusteractiviteiten ook op het Duits-Nederlandse INTERREG A project "ROCKET", dat begeleid wordt door het regionale programma management van de Euregio Rijn-Waal. Zowel Ilka Meisel van het ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en Paul Schilderink van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - beiden verantwoordelijk voor het INTERREG V A-programma  Deutschland-Nederland- prezen het grote succes van ROCKET en het positieve effect op de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Duits-Nederlandse grensregio. De belangstelling van de internationale KISS ME-partners en stakeholders uit Frankrijk, Noord-Spanje, Zweden, Noorwegen en Hongarije was eveneens groot.

 

Eregast was de heer Balázs Szegner, de consul-generaal van Hongarije, die persoonlijk de Hongaarse partners van het KISS ME-project in Düsseldorf verwelkomde en veel belangstelling had voor het project. Hij benadrukte het belang van deelname van zijn land aan Europese samenwerkingsprojecten. Om het Europese denken en de samenwerking in Europa verder te versterken, bood hij zijn steun aan om de verdere samenwerking tussen Hongarije, Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen te intensiveren.

 

Aangezien de drie INTERREG Europe-projecten allemaal actief zijn binnen de sectoren "MKB-concurrentievermogen" en "Onderzoek en innovatie", was de uitwisseling van ervaringen bijzonder effectief en interessant. De Euregio Rijn-Waal was blij dat zij de Europese partners van het KISS ME project en hun stakeholders in de Duits-Nederlandse grensregio mocht verwelkomen en inzichten in goede aanpakken in onze regio kon geven. De bijeenkomst was voor alle betrokkenen een mooi succes.


Gerelateerd/Ander nieuws

12-10/18

Euregionale Verkoopwedstrijd: méér dan een wedstrijd

Zeventig beroepsleerlingen. Vijfentwintig scholen, berufskollegs en mbo’s, uit Duitsland en Nederland. Zestig begeleiders. Twee dagen op één locatie. De Euregionale Verkoopwedstrijd is 9 oktober gestart in het Duitse Kalkar en is meer dan alleen een wedstrijd.

08-10/18

Euregioleden verkennen de grensregio

Op 19 september namen ca. 30 raadsleden en ambtenaren van verschillende Nederlandse en Duitse gemeenten deel aan een Wegwijzer-Excursie naar Nijmegen EU Green Capital.

08-10/18

Infobijeenkomst voor nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden

Op 2 oktober heeft de Euregio Rijn-Waal een infomiddag voor de nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden georganiseerd.