Werkbezoek staatssecretaris Knops Euregio Rijn-Waal groot succes

17-05/18


Op 16 mei 2018 bracht Staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de Provincie Gelderland en de Euregio Rijn-Waal.

 

De heer Knops is in zijn functie als staatssecretaris verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking met de buurlanden van Nederland en brengt in dit kader dit voorjaar in totaal zeven werkbezoeken aan de grensregio.

 

Tweetaligheid noodzaak in de grensregio

De dag begon op het Provinciehuis in Arnhem, waar diverse Gelderse gemeenten nieuwe projecten voorstelden, die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gelderse regio´s.

Daarna werd het programma voortgezet met een bezoek aan de Euregio Realschule in Kranenburg. Deze school biedt volledig tweetalig onderwijs voor Duits en Nederlands. Daarnaast, en dat maakt de school uniek biedt de Euregio Realschule niet alleen een volledige Duitse Realschulopleiding, maar ook de onderbouw HAVO, zodat de leerlingen evt. ook kunnen doorstomen naar een Nederlandse Havo, bijvoorbeeld het Notre Dame College in Ubbergen, waar de Euregio Realschule nauw mee samenwerkt. De enthousiaste duo-presentatie van Ulrich Falk, schoolhoofd van de Euregio Realschule, en Marije van Deutekom, directeur van het Notre Dame College maakte veel indruk op de staatssecretaris: “Jullie leveren hier echt pionierswerk en laten je niet weerhouden door eventuele regeltjes uit Den Haag, Düsseldorf of Berlijn. Door samen te werken en pragmatische oplossingen te zoeken hebben jullie een onderwijsconcept ontwikkeld, dat perfect aansluit op de behoefte van de grensregio”. Ook de gesprekjes met enkele leerlingen, die moeiteloos en accentloos tussen beide talen wisselden overtuigden de staatssecretaris van de meerwaarde van dit bijzondere concept.

 

Veel enthousiasme en commitment in de Euregio Rijn-Waal

De dag werd afgesloten met een bezoek aan het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal. Hier maakte de staatssecretaris kennis met diverse grensoverschrijdende initiatieven rondom de thema´s arbeidsmarkt, veiligheid en zorg, onderwijs, mobiliteit en INTERREG Deutschland-Nederland. De staatssecretaris gaf na afloop van het bezoek aan zeer onder de indruk te zijn van het grote enthousiasme en commitment in de Euregio Rijn-Waal en graag te delen “in de verantwoordelijkheid om de grensregio elke dag een beetje beter te maken”. Euregio-Voorzitter Hubert Bruls is blij met deze steun uit Den Haag: “Het is fijn, dat wij met de staatssecretaris Knops een betrokken aanspreekpartner in Den Haag hebben, die open staat voor de wensen en noden in de grensregio”. De heer Bruls hoopt dan ook dat deze betrokkenheid ook tot praktische ondersteuning leidt voor de vele goede initiatieven in de Euregio Rijn-Waal: “Wij in de grensregio moeten het natuurlijk zelf doen, maar begrip en ondersteuning vanuit Den Haag, maar ook vanuit Düsseldorf en Berlijn maken het wel makkelijker om problemen aan te pakken en de regio verder te ontwikkelen. Wij zijn dan ook verheugd, dat wij de staatssecretaris vandaag een goed beeld hebben kunnen geven van de veelzijdigheid van de grensoverschrijdende samenwerking“.


Gerelateerd/Ander nieuws

12-10/18

Euregionale Verkoopwedstrijd: méér dan een wedstrijd

Zeventig beroepsleerlingen. Vijfentwintig scholen, berufskollegs en mbo’s, uit Duitsland en Nederland. Zestig begeleiders. Twee dagen op één locatie. De Euregionale Verkoopwedstrijd is 9 oktober gestart in het Duitse Kalkar en is meer dan alleen een wedstrijd.

08-10/18

Euregioleden verkennen de grensregio

Op 19 september namen ca. 30 raadsleden en ambtenaren van verschillende Nederlandse en Duitse gemeenten deel aan een Wegwijzer-Excursie naar Nijmegen EU Green Capital.

08-10/18

Infobijeenkomst voor nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden

Op 2 oktober heeft de Euregio Rijn-Waal een infomiddag voor de nieuwe Nederlandse Euregioraadsleden georganiseerd.