Veel Brabantse belangstelling voor People to People

28-03/18


Vorige week organiseerde de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Euregio Rijn-Waal een informatiebijeenkomst over de INTERREG-subsidieprogramma People to People.

 

Mathieu Oor, beleidsmedewerker Europa bij de provincie legt het waarom van deze bijeenkomst uit “Als provincie willen wij graag onze Brabantse partners in Noord-Oost en Zuid-Oost-Brabant stimuleren om contacten met Duitsland te leggen. Door hen te informeren over de laagdrempelige subsidiemogelijkheden voor activiteiten met Duitse partners binnen het INTERREG-programma Deutschland-Nederland hopen wij de drempel om de grens over te gaan, weg te nemen”.

 

Gemeenten, regionale instellingen, verenigingen, stichtingen, onderzoeks- en opleidingsinstellingen evenals andere organisaties en instituten en onder bepaalde voorwaarden ook het MKB kunnen bij de Euregio Rijn-Waal een aanvraag indienen voor een People to People subsidie. De subsidie bedraagt max. 25.000 euro. De belangrijkste voorwaarde is dat ten minste een Nederlandse en een Duitse partner zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel samenwerken.

 

Voor kleinschalige activiteiten als scholierenuitwisselingen, eenmalige sportwedstrijden etc. bestaat een nog eenvoudigere subsidiemogelijkheid, de mini-projecten. Een mini-project wordt met max. 1000 euro ondersteund. Natuurlijk geldt ook hier, dat er sprake moet zijn van een Nederlands-Duitse samenwerking.

 

Svenja Arntz, People to People projectcoördinator bij de Euregio Rijn-Waal, gaf aan positief verrast te zijn over de bijeenkomst: “We hadden niet verwacht dat de deelnemers al zulke concrete projectideeën zouden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering in het onderwijs,  inclusie en cultuur. We hopen dan ook dat we binnenkort de eerste aanvragen uit Brabant tegemoet kunnen zien”.

 

Mocht u ook een idee voor een euregionaal project hebben, neem dan contact op met Svenja Arntz (+49-2821-793012), projectcoördinator People to People of Astrid Hubbers, projectcoördinator mini-projecten (+49-2821-793019).


Gerelateerd/Ander nieuws

18-09/18

Nederlands-Duitse scholenwedstrijd roept op tot creativiteit

Ken jij je buren? Deze vraag stelt de Euregio Rijn-Waal, die dit jaar voor het eerst een grensoverschrijdende scholenwedstrijd organiseert. Deze richt zich op middelbare scholen aan beide kanten van de grens.

14-09/18

Euregio Rijn-Waal bezoekt Düsseldorf

Op uitnodiging van de Düsseldorfer Euregioraadsleden Dietmar Wolf en Angelika Wien-Mroß brachten Andreas Kochs, plv. secretaris en Heidi de Ruiter, beleidsmedewerker afgelopen donderdag een bezoek aan de Stadt Düsseldorf.

11-09/18

Zevenaar en Emmerich vieren samen open monumentendag

De werkgroep Open Monumentendagen Rijnwaarden kijkt terug op een zeer geslaagde versie 2018. Afgelopen zaterdag en zondag werd samen met de werkgroep “Tag des offenen Denkmals” in Emmerich en Stadt Emmerich am Rhein een programma aan beide zijden van de grens neergezet.