Disclaimer

 

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid

Euregio Rijn-Waal kan principieel op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gemaakt voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Bovendien blijft aansprakelijkheid beperkt tot schade die aantoonbaar veroorzaakt wordt door opzet of schuldige nalatigheid van de Euregio Rijn-Waal of haar medewerkers of haar dienstverleners.

 

Het gehele aanbod in het kader van Euregio Rijn-Waal is vrijblijvend en niet bindend. Euregio Rijn-Waal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, ten allen tijde pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging of vermelding te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen. De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerechercheerd en samengesteld. De redactie heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de doorgelinkte pagina's. De redactie is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de doorgelinkte pagina's en deze verwoorden niet haar standpunt. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, evenals voor schade die ontstaat door gebruik of niet gebruik van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd verantwoordelijk. De aansprakelijkheid van diegene die slechts d.m.v. een link verwijst naar de publicatie, is uitgesloten. De redactie is slechts dan verantwoordelijk voor externe verwijzingen, wanneer deze daarvan bewust kennis heeft, d.w.z. ook van een eventuele onwettige c.q. strafbare inhoud, en het technisch mogelijk is en in redelijkheid gevergd kan worden het gebruik daarvan te voorkomen. Euregio Rijn-Waal volgt in dit opzicht het vonnis van het OLG Schleswig v. 19 december 2000 (Az.:6 U 51/00).

 

Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit gebruik of niet gebruik van op dergelijke wijze aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van gene zijde aansprakelijk. Aanspraak op schadevergoeding die resulteert uit tekortkomingen bij de bereikbaarheid van de pagina, is beperkt tot schuldige nalatigheid of opzet. In het bijzonder onderhoudswerkzaamheden of het uitvallen buiten de invloedssfeer van de aanbieder geven geen aanspraak op schadevergoeding. Voorts is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot te voorziene schade.

 

De Euregio Rijn-Waal en de exploitanten van de aangeboden diensten behandelen alle ingekomen gegevens vertrouwelijk en alleen voor de vervulling van hun taken. De uitwisseling van gegevens vindt alleen in die omvang plaats die noodzakelijk is voor de uitvoering van de service.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Gebruik van Facebook-plugins (like-button)
Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, maken integraal onderdeel van onze internetpagina’s. De Facebook-plugins zijn op onze site herkenbaar aan het Facebook-logo of de “like-button” (“vind ik leuk”). Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt zal door activering van de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server worden gelegd. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Wanneer u de Facebook-“like-button” aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd kunt op uw Facebook-profiel een link naar inhoud van onze internetpagina’s plaatsen. Facebook kan daardoor het bezoek aan onze internetpagina’s relateren aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de internetpagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen data en van het gebruik daarvan door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder http://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze internetpagina’s kan relateren aan uw Facebook-gebruikersaccount, dan dient u uit uw Facebook-gebruikersaccount uit te loggen.

 

Gebruik van Twitter
Aan onze internetpagina’s zijn Twitter-functies gekoppeld. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en voor andere gebruikers zichtbaar gemaakt. Daarbij worden tegelijkertijd gegevens naar Twitter overgedragen.

Wij wijzen u erop wij als aanbieder van de internetpagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen data en van het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u aanpassen bij uw accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

Bronvermelding: Disclaimer eRecht24, eRecht24 Datenschutzerklärung für Facebook, Datenschutzerklärung Google Analytics, Twitter Bedingungen

 

© Alle rechten voorbehouden