Euregio-steden verstevigen samenwerking

06-02/17


Vrijdag 3 februari kwamen de burgemeesters van de zes grootste steden in de Euregio Rijn-Waal (Arnhem, Nijmegen, Ede, Düsseldorf, Duisburg en Moers) bijeen in het Düsseldorfer Rathaus.

 

Parallel wisselden ook ca. 50 deskundigen uit de steden hun kennis en ervaring uit in diverse werkgroepen over economie, duurzaamheid, mobiliteit, migratie en integratie. Tevens inventariseerden zij mogelijkheden voor gezamenlijke, grensoverschrijdende en EU-gesubsidieerde projecten. Hun gemeenschappelijke doel: versteviging van de samenwerking, omdat de steden een centrale rol in de duurzame ontwikkeling van Europa innemen, overeenkomstig het op 30 mei 2016 door de EU-lidstaten gesloten Pact van Amsterdam.

 

Een eerste gezamenlijk project is de intensieve uitwisseling door vrijwilligersorganisaties. Onder het motto “mensen voor mensen” wisselen Duitse en Nederlandse vrijwilligers die zich voor vluchtelingen inzetten hun ervaringen uit.

 

De steden willen zich inzetten voor de voortzetten en uitbreiding van de samenwerking binnen de Euregio Rijn-Waal. Het accent in de samenwerking liggen op het gebied van stadsontwikkeling, zowel op sociaal als economisch vlak, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor duurzame stadsontwikkeling overeenkomstig de EU-2020 doelstellingen van slimme, groene en integratieve groei. Daarnaast is er aandacht voor duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie.

 

In een “Memorandum of Understanding”, dat de burgemeesters in Düsseldorf tekenden, is daarnaast ook nog het doel opgenomen om ook op het gebied van gezondheidszorg, creatieve economie, agrofod en logistiek grensoverschrijdend samen te werken.

 


Gerelateerd/Ander nieuws

13-04/18

Hoe neemt u de grens waar? Vul de enquête in.

U woont of werkt in het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland! Wij vragen u daarom om deel te nemen aan de enquête als organisatie of als burger.

12-04/18

10 nieuwe grensoverschrijdende routes voor de regio

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om in het kader van het INTERREG-project Dynamic Borders samen met Niederrhein Tourismus GmbH en het Toeristisch Platform Maasduinen 10 nieuwe fiets- en wandelroutes te ontwikkelen voor de regio.

29-03/18

Nieuwe brochure: 30 veelgestelde vragen door werkgevers

„Kan ik een werknemer die in Nederland sociaal verzekerd is, in Duitsland laten werken?” Dat is een van de 30 vragen die het GrensInfoPunt Rijn-Waal in een nieuwe brochure beantwoordt. De titel: Werkgevers die inwoners van Duitsland in dienst willen nemen.